Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

หนังสือภาพสำหรับเด็ก

เขียนโดย ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการสมาคมไทสร้างสรรค์

bookthreepae.jpg

ผู้ใหญ่ที่มีคำถามว่าเหตุใดสมาคมฯ จึงเลือกใช้แต่หนังสือจากต่างประเทศ อาจไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า สมาคมฯเลือกใช้หนังสือต่างประเทศเป็นบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น (ประเทศที่มีวัฒนธรรมของตนเองเข้มแข็งที่สุดชาติหนึ่งของโลก) หัวผักกาดยักษ์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีนิทานจากทุกมุมโลก และน่าจะมีมากที่สุดด้วย ทั้งได้มาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่จ่ายเงินซื้อต้นฉบับไปแปล หรือนักเขียนลงทุนเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนบ้านเกิดของนิทานเพื่อศึกษาวัฒนธรรมต้นกำเนิดของเรื่อง แล้วสร้างต้นฉบับที่สะท้อนชีวิตและวิถีของเจ้าของเดิม ทั้งการแต่งกาย บุคลิกภาพ สถาปัตยกรรม ฯลฯ และอีกจำนวนไม่น้อยได้มาจากการถอดความหรือตีความนิทานพื้นบ้านของประเทศอื่น เพื่อสร้างเป็นต้นฉบับของตนเองขึ้น ส่วนอันดับรองลงมา เป็นหนังสือของคนไทย แล้วจึงเป็นฝรั่ง

มีหนังสือของคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นหนังสือคุณภาพระดับโลก ติดขัดเพียงมีคนใช้ภาษาของเราน้อย หนังสือของเราจึงไม่ค่อยแพร่หลายในตลาดโลก

มดสิบตัวอาจารย์ ทาดาชิ มัตษุอิ ปรมาจารย์ด้านหนังสือภาพสำหรับเด็ก กล่าวถึงเจตนาของหนังสือสำหรับเด็กไว้อย่างง่ายๆ ในการปาฐกถาที่กรุงเทพฯ เมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้วว่า

“สิ่งของใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเด็กที่ขาดเสียมิได้คือ ‘ดินสอ’ ดินสอหนึ่งแท่งนั้นผลิตมาอย่างไร โดยใคร ที่ไหน ด้วยวิธีการอย่างไร กว่าจะมาถึงมือผู้ใช้ นั่นคือเรื่องราวของหนังสือเล่มหนึ่ง"

"เมื่อ(หนังสือ) ตามไปถึงแหล่งผลิตก็ได้พบชีวิตของชาวเหมืองที่ศรีลังกา เป็นผู้ขุดแร่คาร์บอน คนงานทำงานในป่าที่อเมริการวมทั้งครอบครัวของเขาเป็นผู้ตัดต้นไม้ วัตถุดิบเหล่านั้นถูกขนส่งมาทางเรือและรถบรรทุก เราก็ได้รู้ถึงระบบการขนส่ง รวมถึงชีวิตครอบครัวของคนเหล่านั้น จนกระทั่งวัตถุดิบถูกส่งมาถึงญี่ปุ่น ผ่านขบวนการผลิตต่างๆ ทำให้รู้จักครอบครัวของคนงานโรงงานดินสอ ในที่สุด ดินสอก็ไปวางเรียงอยู่ในร้านขายดินสอ”  ในความเป็นมนุษย์ จึงมีความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และสรรพสิ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกัน การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ซาบซึ้งเรียนรู้ รับรู้ถึงความแตกต่างและความเชื่อมโยงโดยหนังสือ จึงเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างให้หัวใจของพวกเขาเติบใหญ่ หนังสือที่สามารถสร้างความซาบซึ้งให้แก่เด็ก จึงมีทั้งจริตอันเป็นสากลของเด็กๆ มีภาษา มีสาส์นของความดีงาม มีความรักอันเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกแห่งหันมองหา"

อนึ่ง หนังสือภาพสำหรับเด็ก เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ ๓๐ ปีที่แล้ว จึงยังมีอายุไม่ยาวนานนัก แม้ว่าเราจะเห็นหนังสือเหล่านี้ตีพิมพ์ออกมามากมายในระยะหลังๆนี้ แต่ยังมีน้อยที่สามารถอยู่กับเด็กๆไปจนโตแล้วส่งต่อให้เด็กๆรุ่นต่อไปได้เมื่อถึงวันที่มีลูกเอง พ่อแม่จึงต้องเลือกซื้อหนังสือ ด้วยการหาข้อมูลก่อน เพราะการมีหนังสือดีจำนวนน้อย ดีกว่ามีจำนวนมากแต่ขาดคุณภาพ