Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home ความเป็นมาของการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

ความเป็นมาของการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

บรรยายโดย นายธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์

สมาคมไทสร้างสรรค์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จดทะเบียนที่จังหวัดขอนแก่น  และเริ่มต้นทำงานที่จังหวัดขอนแก่นปี พ.ศ. 2542 ด้วยความตั้งใจที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว  สมาคมฯ จึงพยายามทำงานหลายอย่าง เพื่อกำหนดบทบาทของสมาคมว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

PhuViang17.jpgถ้าจะมองในมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติ  ซึ่งความเข้มข้นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   และความเข้าใจโดยรวมของผู้คนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยคิดว่าเราล้าหลังประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ  ฉะนั้นการเกิดขึ้นของสมาคมฯ จึงเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่ง เพราะสมาคมอยากเห็นบทบาทการพัฒนาของเด็กปฐมวัย  และคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ก็มีมติที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเดียวจะไม่ทำเรื่องอื่นที่ไม่เชี่ยวชาญ แม้ว่าวัตถุประสงค์จะเอื้อให้เราทำอะไรอย่างอื่นได้มาก เพราะเราถือวัตถุประสงค์ไว้อย่างกว้าง

หลายปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ทดลองวิธีการทำงานหลายๆ วิธี ทั้งการทำสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก  การทำงานเพื่อยกระดับเรื่องของเด็กปฐมวัยเข้ามาสู่ความสนใจของสาธารณชน  จัดเวทีสัมมนาต่างๆ ที่จังหวัดขอนแก่น  และพยายามเผยแพร่จนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันนี้หมายถึงกลุ่มคณะกรรมการของสมาคมฯ  เรียนรู้ว่าในส่วนของการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  เป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถนำพาเด็กเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ได้ดีทีเดียว สามารถนำพาให้ผู้ใหญ่เกิดความเข้าใจในตัวของเด็กๆมากยิ่งขึ้น   เราก็ได้ทดลองตั้งห้องสมุดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ.2543  เรียกว่า" ห้องสมุดเด็กและครอบครัว" เป็นแห่งแรก

DSCF3533_2.jpgในปี พ.ศ 2544  สมาคมฯทำโครงการนิทานเพื่อน้องด้วยความกรุณาจากมูลนิธิวิจัยและพัฒนาอนามัยปันงบประมาณก้อนหนึ่งให้ซื้อหนังสือพันกว่าเล่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก 18 แห่ง  เขตจังหวัดมหาสารคาม  และขอนแก่น  ตั้งใจเพียงว่าอยากจะให้คุณครูซึ่งดูแลเด็กในศูนย์ฯในชุมชนซึ่งแทบจะไม่มีใครสนับสนุนเลย ได้มีโอกาสนำหนังสือกลับไปอ่านให้เด็กๆฟัง  ผมอยากพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่ง ที่บอกว่าศูนย์ฯไม่ได้รับการสนับสนุนเลย มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดก็คือศูนย์ฯตั้งอยู่ในวัดเกินครึ่งและครึ่งหนึ่งในนั้นตั้งอยู่บนกุฏิเก่าที่พระสงฆ์ไม่ได้ใช้การแล้ว ที่อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ 2 ปีที่แล้วผมได้ไปเยี่ยมศูนย์ฯ ผมถามครูว่า เด็กๆ ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันคนละเท่าไหร่ ครูบอกว่าได้วันละ 2 บาท  ปีถัดมาได้ 6 บาท  แต่ปัจจุบันดีขึ้นเพราะทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท  รวมถึงด้านสถานะของคุณครูก็ดีกว่าแต่ก่อน เพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเงินเดือนให้จาก 10 ปีที่แล้ว ครูได้เงินเดือน 3,500 บาท  1 ปีเบิกได้ 2 ครั้ง  ดูแลลูกให้ชาวบ้าน1 ต่อ 15 คน ทำทุกอย่างให้เด็กวันละ 8 ชั่วโมง มีบางวันต้องเอาเด็กกลับบ้านให้ผู้ปกครองเด็กด้วย เพราะไม่มีใครมารับ

การทำงานของครูพี่เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมมองไม่เห็นถึงความสำคัญเท่าที่ควร  ในขณะเดียวกันกลไกเหล่านี้ดูแลเด็กอยู่ถึง 2 แสนคน   ฉะนั้นทางสมาคมคิดว่าถ้าเราจะมีส่วนช่วยให้ศูนย์ฯทำงานได้ดีขึ้นนั้นจะเป็นคุณูปการกับเด็กๆ แล้วยังส่งผลต่อสังคม ด้วยความพยายามแรกของพวกเราที่นำหนังสือ 1,432 เล่ม  เข้าไปในศูนย์ฯ 18 แห่ง ที่เกิดผลในระยะเวลา 3-4 เดือน

DSCF3889.jpgเราค้นพบว่าความตั้งใจเล็กๆ ของพวกเราที่จะเอาหนังสือเข้าไปให้คุณครูใช้ปรากฏว่าส่งผลให้มากกว่านั้นเด็กๆ  ยืมหนังสือเหล่านี้กลับบ้านทุกวันยืมวันนี้พรุ่งนี้มาส่ง  หนังสือในกล่องที่เราจัดให้ 45 เล่ม เด็กยืม 30 กว่าเล่ม ในขณะที่เขามีเด็กอยู่ประมาณเท่านั้น  ตรงนั้นก็เป็นที่มาของการรวมพลังกันร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า  และพันธมิตร 14 องค์กร  ทอดผ้าป่าหนังสือดี สร้างห้องสมุดให้เด็กแห่งแรกที่วัดโพธิ์กลางบ้านบะหลวง-หนองแวง  ตำบลวังยาว  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งห้องสมุดกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับทางสมาคมฯ เด็กไม่เคยปฏิเสธหนังสือ  เด็กที่โพธิ์กลาง 106 คน  (หมายถึงเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6)  ในเวลา 100 วัน    เด็กยืมหนังสือ 3,025 เล่ม นั่นคือประการแรกที่เราเห็นในขณะที่ห้องสมุดที่ทางสมาคมฯให้การสนับสนุนจะมีหนังสือไม่เกิน 2,000 เล่ม   ข้อแม้ในตอนนี้มีอยู่อย่างเดียว คือ จะทำอย่างไรให้มีหนังสือดีๆไปถึงมือเด็ก

สมาคมฯ ไม่รับบริจาคหนังสือ เราซื้อและคัดเลือกหนังสือ ห้องสมุดโพธิ์กลางเปิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และก็มีห้องสมุดหลายๆแห่งเกิดขึ้นตามมา จนกระทั่งวันหนึ่งเราตั้งคำถามว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในส่วนของพวกเราจะทำอย่างไรให้สังคมเรียนรู้ด้วยกันกับเรา  จึงเกิดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบทด้วยการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเกิดขึ้น โดยการสนับสนุนของกัลยาณมิตรหลายๆท่าน

Home
การอ่าน
การพัฒนาคน
การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้
ความเป็นมาของการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
โทรทัศน์กอดหนูไม่ได้!
ทำไมต้องเล่น
พัฒนาภาษาด้วยหนังสือภาพ
เส้นทางแห่งการอ่าน
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
เรียนรู้จากหนังสือเด็ก
ภูเขาสองลูก
การพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
วิธีส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน
เรียนรู้ด้วยหัวใจ มิใช่แค่สมอง
สิ่งดีๆในหนังสือภาพสำหรับเด็ก
หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ
หนังสือเด็ก สร้างคน สร้างโลก
หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
หนังสือภาพสำหรับเด็กในบ้านเรา
อ่านหนังสือ ..รากฐานความอบอุ่น ให้หนูโตเป็นคนดี
อีเล้งเค้งโค้งไป Stockholm
หนังสือสำหรับเด็กของคนไทย
พลังนิทาน
หนังสือสำหรับเด็ก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง