Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือภาพสำหรับเด็ก

หนังสือภาพสำหรับเด็ก

เขียนโดย ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการสมาคมไทสร้างสรรค์ คัดจากจดหมายข่าวเด็กไท

การนิยามสิ่งที่เรียกว่าความดีงามนั้น คงแตกต่างกันอยู่บ้างในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เพราะสิ่งแวดล้อมเห็นเงื่อนไขกำหนดวิธีการดำรงอยู่ของมนุษย์ เป็นเครื่องมือหล่อหลอมพฤติกรรมและความคิด ความเชื่อ และวิถี

sendak2.jpgให้มนุษย์เติบโตอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ เราจึงแตกต่างกันอยู่บ้างเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ในฐานะบุคคล ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยในขณะแรกเกิด นอกจากรูปร่าง สีกาย และสีผม

portrait2.gif

เด็กๆทั้งโลกจึงมีความสนใจ การเรียนรู้ และวิธีที่จะเรียนรู้เหมือนกัน นั่นเป็นคำอธิบายในอีกแง่มุมถึงความเป็นสากลของหนังสือภาพสำหรับเด็กว่าแต่เหตุใดเด็กๆจึงมีความรู้สึกต่อหนังสือภาพเล่มหนึ่งได้เท่าเทียมกัน องค์ประกอบของความเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็ก มักจะไม่มีความจำเพาะของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเป็นตัวกำหนด หากเป็นความจำเพาะทางความดีงามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการนำเสนอไปสู่เด็กๆให้ได้สัมผัสและสร้างความประทับใจให้พวกเขาซึมซับไว้กับตนเอง เพราะความประทับใจในสิ่งดีงามจะฝังอยู่ภายใต้จิตสำนึก เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม และทิศทางการเติบโตให้พวกเขาดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อผู้อื่นโดยรอบ

ฉะนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็ก จึงมิพึงจะได้รับการปฏิบัติเช่นสินค้าบริโภคด่วนทั้งหลาย ที่ผลิตขึ้นมาจำนวนมหาศาล คุณภาพต่ำ และเป็นผลร้ายในระยะยาว แต่สามารถเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว ดำรงอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จากไป

หนังสือภาพสำหรับเด็กควรได้รับการสร้างสรรค์และปฏิบัติต่ออย่างประณีตบรรจง โดยมีเป้าหมายสร้างโอกาสแห่งความดีงาม ให้เกิดขึ้นแก่เด็กๆเป็นที่ตั้ง ดัง Ed Young ผู้ประพันธ์หนังสือภาพสำหรับเด็ก และนักออกแบบภาพประกอบ ชาวจีน กล่าวไว้ว่า "การคิดว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นประตูสู่ความร่ำรวยนั้นเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้อง เพราะความร่ำรวยของนักประพันธ์หนังสือภาพไม่ได้อยู่ที่จำนวน

7300787_122439850085.jpgเงินในกระเป๋า แต่อยู่ในจิตวิญญาณของผู้ประพันธ์"

หนังสือภาพอมตะของโลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับสิบนับร้อยปี ล้วนเกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อเด็กๆทั้งสิ้น ทั้ง กระต่ายน้อยปีเตอร์ ที่อยู่ยงมากว่าร้อยปีนั้นผู้ประพันธ์แต่งให้เด็กเล็กๆคนหนึ่งที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ส่วนหนังสือของ เฮเลน อ็อกเซนเบอร์รี นักประพันะ์และนักออกแบบภาพประกอบชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง ล้วนประพันธ์ขึ้นเพื่อลูกๆของเธอ เช่นเดียวกับ เวอร์จิเนีย ลี เบอร์ตัน ที่เป็นตำนานมากกว่า ๗๐ ปี ในขณะที่ มอริส เซนดัก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย เก็บความประทับใจในวัยเด็กมาเป็นฐานแห่งความคิดทั้งสิ้น

หนังสือภาพที่ได้รับการผลิตขึ้นด้วยเหตุผลทางการค้าเป็นหลัก จึงแทบไม่เคยเข้าถึงจิตใจของเด็กๆ และไม่เคยอยู่รอด (แต่เหตุใดเราจึงยังถูกแวดล้อมด้วยสิ่งนี้มากขึ้นทุกวัน) เพราะไม่อาจซ่อนเร้นท่าทีแห่งความเร่งรีบ ง่ายเข้าไว้ ผลิตออกมาแล้วขายได้ก็พอแล้ว การเลือกหนังสือให้เด็กอย่างตั้งใจอย่างถี่ถ้วน จึงเป็นภาระสำคัญที่ผู้ใช้หนังสือกับเด็กจะต้องทำอย่างรู้เท่าทัน เป็นหนทางเดียวที่จะเปิดทางให้หนังสือที่ดีมีโอกาสเติบโตและอยู่ยง เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ลูกหลานของเรา