Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๖๑ - ๘๐

บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์

บันทึกลับของแอนน์  แฟร้งค์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
บันทึกลับของแอนน์  แฟร้งค์

บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์

 

หนังสือ : บันทึกลับของแอนน์  แฟร้งค์
ผู้แต่ง :แอนน์  แฟร้งค์
ผู้แปล : สังวรณ์ ไกรฤกษ์
สํานักพิมพ์ : ผีเสื้อ

ประเภท : วรรณกรรมเยาวชน

 

บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์ เป็นบันทึกของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  ซึ่งมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เธอถ่ายทอดเรื่องราวความโหดร้าย  และเรื่องเศร้าต่างๆที่ชาวยิวประสบโดยรวมออกมาได้อย่างชัดเจน สะท้อน คิดและมุมมองของเด็กหญิงอายุ ๑๓ ผู้มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน  ไม่น่าเชื่อว่าต่อมาบันทึกนี้จะกลายเป็นหนังสือสําคัญเล่มหนึ่งของโลกที่ได้รับการแปล และพิมพ์เป็นภาษาต่างๆกว่า  ๕๕  ภาษาทั่วโลกและพิมพ์จําหน่ายมากกว่า  ๒๕  ล้านเล่ม