Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือดีสำหรับเด็ก

หนังสือดีสำหรับเด็ก

หนังสือผ่านการคัดกรองโดยสมาคมไทสร้างสรรค์

.jpg

ตัวอย่างรูปแบบการคัดกรอง

(๑ - ๔) หนังสือชุดความลับของร่างกาย

(.) ชื่อเรื่อง : ความลับของสะดือ

(.) ชื่อเรื่อง : ความลับของสะเก็ดแผล

(.) ชื่อเรื่อง : ความลับของจมูก

(.) ชื่อเรื่อง :  ความลับของเต้านม

ผู้แต่งเรื่อง : เกนอิชิโร  ยางิว

ผู้วาดภาพประกอบ : เกนอิชิโร  ยางิว

ผู้แปล : มารินา โฮริคาวา

สำนักพิมพ์ : วาดดาว

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน (แนะนำสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา)

ความเห็นกรรมการ

 • แนะนำได้แต่ไม่ใช้ในโครงการเนื่องจากเกินวัยเด็กกลุ่มเป้าหมาย
 • เรื่องยาวไป เหมาะสำหรับเด็กโต มีในห้องสมุดเด็กได้
 • เป็นหนังสือดีแต่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รูปภาพมีรายละเอียดของความจริงเหมาะกับเด็กโต
 • เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ่านเอง  เป็นเรื่องความรู้ มีฉากโหดๆ


(.) ชื่อเรื่อง : XXXXX

ผู้แต่งเรื่อง :   xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ :

ผู้แปล : xxxxxxx

สำนักพิมพ์ : xxxxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ภาพสวยแต่ภาษาไม่มีตรรกะ
 • ใช้ภาษาขาดการเชื่อมต่อ ผิดหลักภาษาไทย
 • คำแปลอ่านแล้วไม่เป็นภาษาไทย
 • ภาษาที่แปลไม่ได้ความหมายตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 • คนทำหนังสือไม่ตั้งใจ ทำให้คุณภาพการแปลไม่ได้มาตรฐาน


(.) ชื่อเรื่อง   : xxxxx

ผู้แต่งเรื่อง :  xxxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ:

ผู้แปล   : xxxxxxx

สำนักพิมพ์   :  xxxxxx

มติที่ประชุม   : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ภาษาไม่มีตรรกะ และไม่มีที่มาที่ไป
 • ภาษาขาดการเชื่อมต่อหน้าต่อหลัง  ใช้คำรุ่มร่าม


(.) ชื่อเรื่อง   :    xxxx ในวันฝนตก

ผู้แต่งเรื่อง :  xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ :

ผู้แปล  :

สำนักพิมพ์   :   xxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • มีข้อบกพร่องมาก ไม่พิจารณาต่อ


(.) ชื่อเรื่อง   : xxxxxx

ผู้แต่งเรื่อง :    xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ   :

ผู้แปล   :

สำนักพิมพ์   : xxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • มีข้อบกพร่องหลายอย่าง ไม่พิจารณาต่อ


(.) ชื่อเรื่อง : ความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณจระเข้กับคุณยีราฟ

ผู้แต่งเรื่อง : ดานีลา  คูลอต

ผู้วาดภาพประกอบ   : ดานีลา  คูลอต

ผู้แปล : วาสนา  นิ่มนวล

สำนักพิมพ์    : แพรวเพื่อนเด็ก

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน (เหมาะสำหรับเด็กโต เด็กประถมต้น ไม่ใช่หนังสือในกลุ่มคัดสรร)

ความเห็นกรรมการ

 • เป็นเรื่องของปรัชญาของความต่าง  หาวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออยู่ร่วมกัน
 • เด็กสนุกกับการลุ้นว่าทำอย่างไรทั้งคู่ถึงจะอยู่ด้วยกันได้
 • เด็กผู้ชายน่าจะสนุกเพราะมีการแก้ปัญหา
 • เหมือนหนังสืออ่านเล่น จินตนาการ อ่านสนุก แต่มีสำเนียงทางด้านเพศอยู่มาก
 • คำว่ายิ้มหยาดเยิ้มเป็นคำชี้นำ มีความหมายแฝง  ไม่เป็นคำสำหรับเด็ก
 • ช่างสังเกต ช่างคิด ท้าทาย


(๑๐.) ชื่อเรื่อง   : แม่ไก่ไปเดินเล่น

ผู้แต่งเรื่อง : แพ็ต ฮัตชินส์

ผู้วาดภาพประกอบ   :

ผู้แปล : อริยา  ไพฑูรย์

สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

มติที่ประชุม    : ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ภาษาอังกฤษคำกริยาและบุพบทเป็นเรื่องที่ต้องสอนเด็กให้เข้าใจ  เป็นลักษณะของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่มีความหมายน้อยมากกับภาษาไทย
 • ให้ข้อคิดถ้ามุ่งร้ายก็ได้ผลร้าย (กฎแห่งกรรม)
 • มีความต่อเนื่องของภาพดี ภาพเล่าเรื่องต่อเนื่องมาก  สามารถเป็นการ์ตูนใบ้ได้
 • เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพตรงจุดมุ่งหมาย ตัวละครชัดเจน

(๑๑.) ชื่อเรื่อง  : สี่สหายตะลุยสวนสนุก

ผู้แต่งเรื่อง : กฤษณะ  กาญจนาภา

ผู้วาดภาพประกอบ : กฤษณะ  กาญจนาภา

ผู้แปล : วชิราวรรณ  ทับเสือ

สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

มติที่ประชุม : ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • เป็นหนังสือที่ต้องค่อยๆใช้ มีพื้นเกี่ยวกับหนังสือภาพ  ฝึกเด็กช่างสังเกต
 • คุ้มมาก  เป็นเรื่องสนุก เป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่
 • เด็กจะเจอตัวละครที่เป็นเพื่อนเก่าถ้าอ่านหนังสือมาหลายๆเรื่อง


(๑๒.) ชื่อเรื่อง   : xxxxx

ผู้แต่งเรื่อง :

ผู้วาดภาพประกอบ   :

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์ : xxxxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • การซื้อรถยนต์ไม่ใช่ปัญหา เทียบกับการลากรถ
 • การผูกเรื่องการโยงเรื่องไม่สนุก  บางอย่างผิดตรรกะ
 • พูดตรงไปตรงมา  คิดดีแต่มุกไม่สามารถชักจูงได้
 • ตัวหนังสือไม่สามารถทำหน้าที่เล่าเรื่องได้จนจบ  ต้องพึ่งคนอ่านเล่าเรื่องให้ฟัง


(๑๓.) ชื่อเรื่อง : xxxxxx

ผู้แต่งเรื่อง : xxxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ   : xxxxxx

ผู้แปล : xxxxxx

สำนักพิมพ์ : xxxxxx

มติที่ประชุม   : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • เป็นกลอนหัวเดียว  มีบทสนทนาอ่านออกเสียงลงด้วยสระอะ เยอะไปทำให้รุ่มร่าม
 • อ่านออกเสียงรู้สึกน่ารำคาญ
 • อ่านแล้วเกิดการรับรู้ แต่ไม่สร้างแรงบันดาลใจ เพราะคิดอยากสอนมากไป ขาดตรรกะในการดำเนินเรื่อง


(๑๔.) ชื่อเรื่อง : ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่

ผู้แต่งเรื่อง : วิภาวี  ฉกาจทรงศักดิ์

ผู้วาดภาพประกอบ :   วิภาวี  ฉกาจทรงศักดิ์

สำนักพิมพ์ :     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม :      ผ่าน (สำหรับเด็กโต)

ความเห็นกรรมการ

 • เหมาะกับเด็กที่ผ่านประสบการณ์การอ่านหนังสือมาแล้วจะสนุกได้
 • เนื้อหาแน่นเกินไปและยาว  เน้นคุ้มค่าเกินไป
 • ตัวละครเยอะ  ไม่มีตัวละครหลักที่เดินเรื่อง  เล่ากระจายทั้งเรื่อง
 • ภาพเท่าๆกันหมด  เหมาะกับการใช้กับเด็กตัวต่อตัวเท่านั้น  ไม่เหมาะกับการใช้อ่านในกลุ่ม
 • เป็นแนวทางของชีวิตที่ดี
 • ตรรกะมากไปสักหน่อย


(๑๕.) ชื่อเรื่อง    : xxxxxx

ผู้แต่งเรื่อง   : xxxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ    : xxxxxx

สำนักพิมพ์    : xxxxxx

มติที่ประชุม             : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • มีข้อบกพร่องหลายอย่าง ไม่พิจารณาต่อ


(๑๖.) ชื่อเรื่อง : xxxxxx

ผู้แต่งเรื่อง : xxxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ :

สำนักพิมพ์ : xxxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ตรรกะไม่ดี  ดูลมพัดลมเพ  ภาพกับเรื่องไม่สอดคล้องต่อเนื่องกัน
 • ภาพดูเหมือนจะเล่าเรื่องวงจรของน้ำแต่กลับไม่เล่าเรื่องและไม่ทำหน้าที่ให้จบ


(๑๗-๑๙) หนังสือชุด XXXXX

(๑๗.) ชื่อเรื่อง :     xxxxxx

(๑๘.) ชื่อเรื่อง     :     xxxxxx

(๑๙.) ชื่อเรื่อง     :    xxxxxx

ผู้แต่งเรื่อง          : xxxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ  : xxxxxx

ผู้แปล                 : xxxxxx

สำนักพิมพ์           : xxxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ทุกหน้าเป็นภาพเดียวกันหมด
 • เป็นหนังสือเชิงสารคดี ไม่ใช่หนังสือภาพ
 • รูปไม่มี action รูปเป็นเพียงภาพประดับ ภาพไม่ได้ช่วยเล่าเรื่อง
 • เหมือนเป็นหนังสือตำราเรียน
 • เหมาะกับเด็กที่ผ่านหนังสือมาเยอะแล้ว
 • การให้ข้อมูลตรงไปตรงมาทำให้ไม่จูงใจ
 • เนื้อหาดี แต่ไม่ใช้ภาพในการสื่อ ไม่มีเสน่ห์ของภาพ


(๒๐.) ชื่อเรื่อง : ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันนะ

ผู้แต่งเรื่อง               : ฮันแทฮี

ผู้วาดภาพประกอบ     : ฮันแทฮี

ผู้แปล                    : สิรินาถ  ศิริรัตน์

สำนักพิมพ์              : แพรวเพื่อนเด็ก

มติที่ประชุม  : ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ใช้พิมพ์ภาพมือสร้างภาพเป็นสัตว์ต่าง ๆ นำไปกระตุ้นการเล่นได้
 • ภาพสวยงามมาก  อ่านเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่อง ทำกิจกรรมศิลปะได้


(๒๑.) ชื่อเรื่อง: เป็ดน้อยก้าบ ก้าบ (หนังสือพับแผ่)

ผู้แต่งเรื่อง   :    ปิยรัตน์  นิลบดี

ผู้วาดภาพประกอบ    : สุทัศน์  ปาละมะ

ผู้แปล :   .ศ กิติยวดี  บุญซื่อ

สำนักพิมพ์ : บ้านของเล่นแปลนศาลา

มติที่ประชุม   : ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • สนุกกับการเรียนรู้วงจรชีวิตของเป็ด
 • เข้าข่ายเป็นประเภทหนังสือของเล่น (toy book)


(๒๒.) ชื่อเรื่อง     : xxxxx

ผู้แต่งเรื่อง : xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ :

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์     : xxxxx

มติที่ประชุม    : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ภาษาผิด คำว่า "ซิ" ควรใช้คำว่า "สิ"  เพราะ "ซิ" เป็นการออกคำสั่ง
 • ควรเล่าเรื่องหน้าคู่แทนที่จะเล่าเรื่องหน้าเดี่ยว
 • ความผิดพลาด คือ การเอาภาพคนละภาพมาต่อกันเป็นภาพเดียวกัน
 • ไม่ควรมีลายเส้นท้ายหน้าในแต่ละหน้า
 • ดูสับสน

(๒๓.) ชื่อเรื่อง     : xxxxx

ผู้แต่งเรื่อง : xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ :

ผู้แปล    :

สำนักพิมพ์     : xxxxx

มติที่ประชุม : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • ไม่มีตรรกะที่ผีน้อยกลายเป็นผีเสื้อ
 • เรื่องสรุปโดยขาดที่มาที่ไป
 • ไม่สามารถชักจูงได้ทั้งในแง่การเล่น หรือจินตนาการ


(๒๔.) ชื่อเรื่อง       : xxxxx

ผู้แต่ง : xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ  :

ผู้แปล   :

สำนักพิมพ์ : xxxxx

มติที่ประชุม   : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • เรื่องไม่ไปไหน  ไม่มีเรื่องราว ไม่มีแก่นของเรื่อง แค่ไปเก็บผลไม้


(๒๕.) ชื่อเรื่อง : พ่อหมีมาช่วยแล้ว

(๒๖.) ชื่อเรื่อง : ลูกหมีตัวใหม่

ผู้แต่ง :       Debi Gliori

ผู้วาดภาพประกอบ :

ผู้แปล                   : ทิพย์มณี ตะเภาหิรัญ

สำนักพิมพ์ :

มติที่ประชุม             : ผ่าน (สำหรับเด็กโต)

ความเห็นกรรมการ

 • เหมาะสำหรับเด็กโต ภาษาแปลใช้ได้  ภาพใช้ได้  อ่านไปแล้วเห็นถึงความช่วยเหลือกันในครอบครัว
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เพิ่งหัดอ่านหนังสือด้วยตัวเอง
 • เริ่มถ่ายทอดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อบอุ่นดี


(๒๗.) ชื่อเรื่อง       : xxxxx

ผู้แต่ง                   : xxxxx

ผู้วาดภาพประกอบ : xxxxx

สำนักพิมพ์         : xxxxx

มติที่ประชุม          : ไม่ผ่าน

ความเห็นกรรมการ

 • การซื้อรถยนต์ไม่ใช่ปัญหา เทียบกับการลากรถ
 • การผูกเรื่องการโยงเรื่องไม่สนุก  บางอันผิดตรรกะ
 • พูดตรงไปตรงมา  คิดดีแต่มุกไม่สามารถชักจูงได้
 • ตัวหนังสือไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้จนจบ  ต้องพึ่งคนที่เล่าเรื่องให้ฟัง