Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

IMG_3521copy.jpg

งานการศึกษาจากทั่วโลก ชี้ชัดมานานแล้วว่า การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นการ "รับประกัน" ความสำเร็จทางการเรียนของเด็กๆทุกคน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะนำเด็กๆไปสู่ความดีงามในชีวิต นำพาพวกเขาไปสู่ขีดความสามารถที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั้นก็ทำได้ง่าย ทุกคนสามารถทำได้ ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ใด ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือเวลาใด นอกจากนั้นการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังยังกอร์ปด้วยมิตรภาพ ความรัก ความงาม ความอบอุ่น และความศรัทธาในมนุษย์ และที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในความดีงามที่มีอยู่ในหนังสือดีทุกเล่ม เด็กๆทุกคน ที่มีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เล็กๆ จึงประสบความสำเร็จในการเรียน ประพฤติตัวดี มีความคิดอ่านเป็นของตนเอง สามารถแยกแยะสิ่งผิดออกจากสิ่งที่ถูกได้ และเข้าใจแก่นสารของชีวิต กิจกรรมต่างๆที่ สมาคมไทสร้างสรรค์ ดำเนินงาน จึงเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์โอกาสแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก โดยเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะนำพาสังคมไปสู่ความดีงามในท้ายที่สุด