Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home Download อานีสกับกอลฟ์สู้โควิด-19

อานีสกับกอลฟ์สู้โควิด-19

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ผลิตโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ช่วยให้เด็กๆเข้าใจวิธีดูแลตัวเอง จากการระบาดของไวรัส โควิด-19 มีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ และเล่าเรื่องให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ

FM-9363-1590741321.pdf — PDF document, 9436 kB (9662564 bytes)