Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

หนอนจอมหิว

ผู้แต่ง : อีริค คาร์ล วิเคราะห์โดย : ระพีพรรณ พัฒนาเวช

 

hungrycaterpillar174p.jpgมีหนอนตัวเล็กๆตัวหนึ่งออกมาจากไข่ มันเริ่มหาอาหารกิน วันจันทร์ มันแทะแอ๊ปเปิ้ลหนึ่งผลจนเป็นรู แต่มันก็ยังหิวอยู่ วันอังคาร แทะลูกแพร์สองผลจนเป็นรู แต่มันก็ยังหิวอยู่  วันพุธ วันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ มันแทะผลไม้นานาชนิดเพิ่มจำนวนขึ้นวันละหนึ่งผล จนกระทั่งเริ่มปวดท้อง มันแก้ปัญหาโดยการแทะกินใบไม้ วันต่อมามันกลายเป็นหนอนตัวอ้วนใหญ่ แล้วสร้างบ้านครอบคลุมตัวเอง เป็นระยะดักแด้ และในที่สุดมันก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวย

หนอนจอมหิวเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับจากนักการ ศึกษานานาประเทศทั่วโลกว่า เป็นหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้านสำหรับเด็กเล็ก ได้รับการแปลมาแล้วมากกว่า ๓๐ ภาษา และเด็กๆทั่วโลกมากกว่า ๒๐ ล้านคนได้อ่านหนังสือภาพยอดเยี่ยมเล่มนี้

เด็กๆได้เรียนอะไรจาก หนอนจอมหิว

  • จำนวนนับและคณิตศาสตร์

ตั้งแต่เจ้าหนอนเริ่มแทะแอ๊ปเปิ้ลผลแรกในวันจันทร์ บวกกับลูกแพร์สองผลในวันอังคาร รวมเป็นสามผล

วันพุธ มันแทะลูกพลัมสามผล เมื่อรวมกับลูกแพร์ของวันอังคารสองผล จะได้ผลไม้เป็นห้าผล ซึ่งทั้งหมดนี้จะปรากฏเป็นภาพมีสีสันสดใสสวยงาม ทุกๆวันที่เจ้าหนอนแทะผลไม้ ภาพของผลไม้ที่เพิ่มมากขึ้น หมายถึงเรื่องจำนวนมากนั่นเอง ขณะเดียวกัน เมื่อเปิดจากท้ายเล่ม เราสามารถสอนจำนวนลบให้แก่เด็กๆ ได้อย่างสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆจดจำได้อย่างง่ายดาย

  • เรื่องวันแต่ละสัปดาห์

หนอนจอมหิวกัดแทะผลไม้จนเป็นรู ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ และวันต่อมา มันกลายเป็นผีเสื้อแสนสวย

  • ผลไม้

หนอนจอมหิวและผลไม้ทั้งหมดห้าชนิด รวมกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์อีกนับสิบชนิด แม้แต่ในหนังสือเล่มนี้ อาหารและผลไม้ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ แต่เพื่อการเรียนรู้ เราควรแนะนำให้เด็กๆได้มีโอกาสรู้จัก หรือจะยกตัวอย่างอาหาร ผักและผลไม้ของไทยขึ้นมาก็ย่อมได้ และจะทำให้เรื่องราวสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย

  • อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

ในตอนสุดท้าย เจ้าหนอนแทะอาหารที่ไร้ประโยชน์ไปมากมายหลากหลายชนิดจนตัวเองปวดท้อง จึงต้องไปแทะกินใบไม้ มันจึงค่อยรู้สึกสบายขึ้น ในส่วนนี้ เราสามารถแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักการเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารไร้ประโยชน์

  • วงจรชีวิตสัตว์

ในเรื่องนี้ เริ่มจากไข่ฟองเล็กๆ แตกออกเป็นหนอนตัวเล็ก แล้วเติบโตเป็นหนอนตัวอ้วน เป็นดักแด้ และเป็นผีเสื้อในที่สุด จากเรื่องนี้ เราอาจจะโยงถึงวงจรชีวิตสัตว์ชนิดอื่น เพื่อแนะนำและกระตุ้นให้เด็กๆเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ไปด้วย เช่น วงจรชีวิตของกบ ยุง หรือแมลงปอ เป็นต้น