Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

ลายของใคร

ผู้แต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวชภาพประกอบ : สวนีย์ พรวิศวารักษกูล สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 2 ปีที่ พิมพ์ : 2544 จํานวน : 36 หน้า ขนาดของหนังสือ : 16.2 x 17 ซม.

เด็กหญิงคนหนึ่งเป็นคนดําเนินเรื่อง ชี้ให้เห็นลวดลายของสัตว์ต่าง ๆ คือ วัว ยีราฟ ม้าลาย ผึ้ง เสือ เต่าทอง สุนัข และลายเสื้อของคุณแม่ แล้วให้เด็ก ๆ ช่วย ทายว่าเป็นลายของใคร ซึ่งมีเฉลยในหน้าต่อไป

 

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation