Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็ก เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
โดย ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการ สมาคมไทสร้างสรรค์
เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กนั้นเป็นสิ่งสำคัญเท่าๆกับอาหารและความรัก ความมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้นั้นมีเพียงระยะเวลาสั้นๆ ในขวบปีแรกของชีวิตเท่านั้น หากเด็กๆขาดหนังสือดีๆ อยู่เคียงใกล้ก็นับเป็นการพลาดโอกาสอันสำคัญที่สุดของชีวิตนี้ไป จะเรียกร้องเอาคืนในภายหลังก็ไม่ได้ การให้เวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังและพูดคุยกับลูกตั้งแต่แบเบาะจึงเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางจิตใจและสมองเป็นอย่างมาก ผลของความแตกต่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนระหว่างการเลี้ยงดูเด็กคนต่อคนเลยทีเดียว

แต่พ่อแม่มักจะเข้าใจว่าหนังสือยังไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อเด็ก เพราะเด็กยังเล็กเกินไป ยังพูดไม่ได้ ถึงพูดได้ก็ยังอ่านไม่ได้ ฉะนั้นรอให้โตหน่อย รอให้เข้าโรงเรียน อ่านหนังสือได้เองก่อน แล้วค่อยหาหนังสือให้อ่าน และหากสนใจจริงๆ ก็หาหนังสือ ก ไก่ มาให้หยิบจับ พาท่องจำ ก ไก่ ไปเรื่อยๆก็แล้วกัน จะได้คุ้นเคยกับหนังสือ เด็กๆจึงเสียโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป และไม่รักหนังสือ เพราะหนังสือที่พ่อแม่หาให้ (ก ไก่) นั้นไม่สนุกเอาเสียเลย เด็กๆจึงสรุปเอาว่าหนังสือไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่สนใจดีกว่า

พ่อแม่รุ่นใหม่ต้องไม่คิดและเห็นอย่างนั้น เด็กๆต้องการหนังสืออยู่ใกล้ๆเสมอ และไม่ใช่หนังสือการ์ตูน แต่เป็นหนังสือที่ต้องการคนอ่านให้ฟัง เพราะหนังสือภาพสำหรับเด็กนั้น “มีไว้ให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง ไม่ได้มีไว้ให้เด็กอ่านเอง” เพราะเด็กๆยังอ่านหนังสือไม่ออก แม้ว่าบางคนจะอ่านออกแล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็อ่านอย่างยากลำบาก และไม่สนุกเพราะมัวแต่สะกดคำทีละคำ ไม่ได้ดูภาพ ปล่อยไว้เดี๋ยวเดียวก็เลิกอ่าน เลิกจับหนังสือ

พ่อแม่จึงต้องไม่ปล่อยให้เด็กหยิบจับหนังสือตามลำพังโดยไม่มีทิศทาง ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้าพ่อแม่อ่านให้ฟัง เด็กๆได้ยินเสียงสูงตำ่ ได้ยินจังหวะจะโคน ได้รับรู้ถึงความใกล้ชิด ความใส่ใจ เสียงของผู้อ่าน(โดยเฉพาะพ่อแม่) จะกลายเป็นหลักยึดและผูกพันทางจิตใจให้เด็กๆตั้งแต่วัยแบเบาะ

เด็กทารกรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยมั่นคง สัมผัสได้ถึงความรัก เสียงพูดคุยบอกเล่านิทานจากหนังสือจึงเป็นเรื่องจำเป็นเบื้องต้นที่สุดในการเลี้ยงดูเด็กให้ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากอาหารและดูแลสุขภาพ เพราะมันเป็นวิธีส่งผ่านเข้าความรักเข้าไปในหัวใจของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง

การเลือกหนังสือให้ลูกกลายเป็นความจำเป็นประการถัดมา เพราะหนังสือเด็กมีความหลากหลายไม่แพ้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าเลือกหนังสือดี ตรงความสนใจ เด็กๆก็จะรู้สึกสนุกสนใจติดตาม และชอบหนังสือ รักหนังสือในที่สุด ซึ่งจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเขาตลอดชีวิต

นอกจากนั้นพ่อแม่ยังสามารถใช้หนังสือเป็นแกนกลางในการเลี้ยงดูลูกได้มากมาย ทั้งการสร้างวินัย การดึงลูกออกจากโทรทัศน์ เล่นร่วมกัน ทำอาหาร ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสมาธิ (ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในความกังวลของพ่อแม่จำนวนมากในปัจจุบัน) เสริมสร้างจินตนาการ ส่งเสริมศิลปะ ฯลฯ และเหนือส่ิงอื่นใด หนังสือนิทานดีๆสามารถบอกให้เด็กๆรับรู้ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่มีต่อพวกเขาได้ ทำให้พวกเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้