Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ของเล่นหายไปไหน?

ของเล่นหายไปไหน?

ของเล่นการทำห้องสมุดให้เด็กนั้น ประการหลักที่ต้องไม่ลืมคือหนังสือนั้นเข้าถึงยากกว่า และต้องมีผู้ใหญ่อยู่ตรงกลาง ระหว่างเด็กๆกับหนังสือ  ดังนั้นห้องสมุดต้องพยายามพาเด็กเข้าสู่โลกของหนังสือให้ได้มากที่สุด ในวัยที่เด็กๆพร้อม ก็คือช่วงปฐมวัย ฉะนั้นเราจึงจัดพื้นที่เล่นในห้องสมุดให้ แทนที่จะจัดหาของเล่น เพราะการเล่นในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใหญ่เล่นด้วยจะช่วยในด้านพัฒนาการมากกว่า และแน่นอนว่าหากเราจัดของเล่นไว้สำหรับเด็ก เด็กย่อมวิ่งเข้าหาของเล่นมากกว่าหนังสือ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำห้องสมุดเด็กและครอบครัว

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก