Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home โทรทัศน์กับเด็ก โทรทัศน์:สาเหตุที่เด็กพูดช้า

โทรทัศน์:สาเหตุที่เด็กพูดช้า

สาระน่ารู้ จาก www.lovekid.com

เด็กหลายๆรายมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาช้า เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาไปปรึกษาแพทย์ ปรากฏว่าไม่ได้เกิดจากการได้ยินผิดปกติ ไม่ใช่ออทิสติก และไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา

แต่พบว่าปัญหาที่สำคัญคือการที่เด็กอยู่กับโทรทัศน์นานเกินไปนั่นเอง

โดยทั่วไปปัญหาลักษณะนี้จะเกิดกับเด็กที่ดูโทรทัศน์นาน ๖-๘ ชั่วโมงต่อวัน และไม่ใช่ดูแบบช่วงสั้นๆอย่างดูโฆษณาสลับกับการMAKE_WEEK_BANNER3.jpgเล่น แต่มักเป็นเด็กที่ดูอย่างต่อเนื่อง ๓๐ นาที บางครั้งเป็นชั่วโมง หรือดูวิดีโอซีดีจนจบแผ่น ดูซ้ำๆหลายรอบ และมักมีอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่ดู เด็กบางคนสนใจดูโทาทัศน์ตั้งแต่อายุน้อยมาก เช่นอายุเพียง ๙ เดือน และมักดูต่อเนื่องมาเรื่อยๆและนานขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อมีอายุมากขึ้น เด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เนื่องจากขาดการกระตุ้นและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู

กุมารแพทย์และจิตแพทย์อธิบายว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการดูโทรทัศน์เป็นการสื่อสารทางเดียวคือ ไม่ว่าเด็กจะยิ้ม หัวเราะ หรือพยายามสื่อสารทางกายในรูปแบบใดก็ตาม โทรทัศน์ไม่เคยตอบสนองกลับคืนมา แต่จะส่งเพียงภาพและเสียงมาตามสัญญาณโทรทัศน์เท่านั้น เด็กที่ดูโทรทัศน์ตลอดวันจึงเรียนรู้แต่การรับอย่างเดียว ไม่เรียนรู้การส่งหรือการสื่อสารออกไป ต่างจากเด็กที่พูดคุยปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ซึ่งจะสามารถเรียนรู้การส่งสารออกไปได้เร็วกว่า ในสมองของเราจะมีเซลล์ประสาทสมองและใยประสาทจำนวนมาก ในเด็กเล็กนั้นธรรมชาติจะกำหนดให้มีการสร้างใยประสาทในสมองเป็น ๒ เท่าของจำนวนที่ใช้จริง เซลล์ประสาทที่ใช้บ่อยๆจะรวมกันเป็นกลุ่มและทุกอย่างที่เด็กถูกกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของใยประสาท เพื่อสื่อสารกับเซลล์ประสาทสมองอื่นๆ ถ้าไม่มีการกระตุ้น จุดเชื่อมต่อใยประสาทที่ไม่ได้สื่อสารกับเซลล์ประสาทสมองอื่นก็จะหมดสภาพและลีบฝ่อไปในที่สุด แต่ถ้าถูกกระตุ้นให้ใช้ ใยประสาทก็จะแข็งแรงไม่ฝ่อไป ดังนั้นเด็กที่ดูแต่โทรทัศน์จะขาดเวลาและโอกาสที่จะได้รับการกระตุ้นทางการพูดคุย เซลล์ประสาทสมองที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น เด็กกลุ่มนี้อาจเรียนรู้ที่จะรับสารอย่างเดียว จึงพูดช้าและไม่ค่อยทำตามสั่ง

วิธีแก้ไขที่กุมารแพทย์แนะนำคือ ต้องปิดโทรทัศน์เสีย บางครั้งอาจต้องเอาไปซ่อนเพื่อไม่ให้เด็กเห็น แล้วเริ่มเล่นกับเด็กแบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ ไล่จับ ซ่อนหา หรือเล่นอะไรก็ได้ที่มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มีการพูดคุญโต้ตอบกับเด็ก

Add comment

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Info
Note: you are not logged in. You may optionally enter your username and password below. If you don't enter your username and password below, this comment will be posted as the 'Anonymous User'.
(Required)
(Required)
(Required)
Enter the word