Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนอนจอมหิว

หนอนจอมหิว

หนอนจอมหิวเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับจาก นักการศึกษานานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้านสําหรับเด็กเล็ก ได้รับการแปลมาแล้วมากกว่า ๔๐ ภาษา และเด็กๆทั่วโลกมากกว่า ๒๐ ล้านคนได้อ่านหนังสือภาพยอดเยี่ยมเล่มน้ี

Untitled17.jpgมีหนอนตัวเล็กๆตัวหนึ่งออกมาจากไข่ มันเริ่มหาอาหารกิน วันจันทร์แทะแอ๊ปเปิ้ลหนึ่งผลจนเป็นรู แต่มันก็ยังหิวอยู่ วันอังคาร แทะลูกแพร์สองผลจนเป็นรู แต่มันก็ยังหิวอยู่ วันพุธ วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มันแทะผลไม้นานาชนิด เพิ่มจํานวนขึ้นวันละหนึ่งผล จนกระทั่งเริ่มปวดท้อง มันแก้ปัญหาโดยการแทะกินใบไม้ วันต่อมามันกลายเป็นหนอนตัวอ้วนใหญ่แล้วสร้างบ้านครอบคลุมตัวเอง เป็นระยะดักแด้ และในที่สุดมันก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวย

 

เด็กๆได้เรียนรู้อะไรจากหนอนจอมหิว

๑.จำนวนนับและคณิตศาสตร์

ตั้งแต่เจ้าหนอนเริ่มแทะแอ๊ปเปิ้ลผลแรกในวันจันทร์ บวกกับลูกแพร์สองผลในวันอังคาร รวมเป็นสามผล วันพุธมัน แทะลูกพลัมสามผล เมื่อรวมกับของแพร์ของวันอังคารสองผล จะได้ผลไม้เป็นห้าผล ซึ่งทั้งหมดนี้จะปรากฎเป็นภาพมีสีสันสดใสสวยงาม ทุกๆวันท่ีเจ้าหนอนแทะผลไม้ ภาพของผลไม้ที่เพิ่มมากข้ึน หมายถึงเรื่องจํานวนบวกนั่นเอง ขณะเดียวกันเมื่อเปิดจากท้ายเล่มเราสามารถสอนจํานวนที่ลดลงให้แก่เด็กๆได้อย่างสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆจดจำได้ง่าย

Untitled18.jpg๒. เรื่องวันแต่ละสัปดาห์

หนอนน้อยกัดแทะผลไม้จนเป็นรู ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ และวันต่อมามันก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวย

๓.ผลไม้

หนอนน้อยแทะผลไม้ทั้งหมดห้าชนิด รวมกับอาหารท่ีมีและไม่มีประโยชน์อีกนับสิบชนิด แม้ในหนังสือเล่มนี้อาหารและผลไม้ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ แต่เพื่อการเรียนรู้เราก็ควรแนะนำให้เด็กๆได้มีโอกาสรู้จัก หรือคณุครูจะยกตัวอย่างอาหาร ผักและผลไม้ของไทยขึ้นมาก็ย่อมได้ และจะทําให้เรื่องราวสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย


Untitled19.jpg๔.อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

ในตอนสุดท้าย หนอนอ้วนแทะอาหารที่ไร้ประโยชน์ไปมากมายหลากหลายชนิดจนตัวเองปวดท้อง จึงต้องไปแทะกินใบไม้ มันจึงค่อยรู้สึกสบายขึ้นในส่วนนี้ เราสามารถแนะนำ ให้เด็กๆไดรู้จักการเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารไร้ประโยชน์ได้

๕.วงจรชีวิตสัตว์

ในเรื่องน้ี เร่ิมจากไข่ฟองเล็กๆ แตกออกเป็นหนอนตัวเล็ก แล้วเติบโตเป็นหนอนตัวอ้วนเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อในที่สุด จากเรื่องน้ีเราอาจจะโยงถึงวงจรชีวิตสัตว์ชนิดอื่นเพื่อแนะนำและกระตุ้นให้เด็กๆเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ไปด้วย เช่น วงจรชีวิตของกบ ยุง หรือแมลงปอ เป็นต้น

๖.รูปทรง

หนอนจอมหิวกัดแทะอาหารสิบชนิด เช่น ไอศกรีมโคน เค้กช็อกโกแลต แตงโม แตงดอง เค้กก้อน ฯลฯ อาหารแต่ละชนิดที่หนอนน้อยกัดกินล้วนเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงอย่างชัดเจน ทั้งทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม วงรี ทรงกรวย เป็นต้น

คุณครูจะเห็นว่าหนังสือภาพแต่ละเล่มนั้นสามารถกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กๆได้อย่างหลากหลาย ขอเพียงคุณครูได้ใช้เวลาค่อยๆพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ ลงมือใช้หนังสือด้วยตัวเองแล้วกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆสำหรับเด็กจะงอกเงยแตกยอดขึ้นจึงไม่เพียงเท่าที่ผู้เขียนนำเสนอไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นและเชื่อเหลือเกินว่า คุณครูทุกคนสามารถพัฒนากิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือได้อีกหลายร้อยวิธีจากหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม

Untitled21.jpg

Untitled22.jpg