Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home จัดหนังสือให้เด็กไทยทุกคน หากเด็กไทยได้รับสวัสดิการ "หนังสือ" อย่างถ้วนหน้า

หากเด็กไทยได้รับสวัสดิการ "หนังสือ" อย่างถ้วนหน้า

#หนังสือเพื่อการอ่าน #หนังสืออ่านเล่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างนิสัยรักอ่าน สร้างประชาชาติแห่งการอ่าน แต่ประเทศไทยยังไม่เคยจัดสรรสวัสดิการทางการอ่านให้เด็กไทยมาก่อน ส่วนหนังสือที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยมาจากการแบ่งสรรงบประมาณในส่วนสื่อวัสดุทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมรงบประมาณจำกัด

ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณวันละ 2,000 คน หรือปีละประมาณ 700,000 คน หากมีระบบจัดสรรหนังสือให้เด็กทุกคนอย่างน้อยคน 4-5 เล่มต่อปี จะเกิดนักอ่านหน้าใหม่ขึ้นมากมาย และผลที่จะตามมาคือ

1. ยอดพิมพ์/จำหน่ายหนังสือจะสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  ต้นทุนต่อเล่มลดลง ราคาหนังสือลดลง

2. ยอดจำหน่ายหนังสือเพิ่มขึ้น เพราะผู้ปกครองจำนวนมากก็จะซื้อหนังสือเพื่ออ่านให้ลูกฟังที่บ้านทำให้ยอดพิมพ์เพิ่มเติมจากที่รัฐจัดซื้อ (กระจ่ายไปทุกกลุ่ม)

3. หนังสือเด็กชั้นเลิศจะอยู่กับประเทศไทย อยู่กับเด็กไทยต่อไป ไม่ไปๆมาๆแล้วหายไป เพราะจะได้รับการตีพิมพ์ซ้ำๆไปเรื่อยๆ

4. นักเขียน นักออกแบบภาพประกอบ จะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้จริงๆ เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และจะมีกำลังพัฒนาหนังสือต่อไปได้

5. จะเกิดนักอ่านหน้าใหม่ขึ้นมามากมาย เป็นฐานลูกค้่าในตลาดหนังสือ สำนักพิมพ์และร้านหนังสือจะอยู่ใน "ธุรกิจทางปัญญา" ต่อไปได้ ป้อนหนังสือดีๆให้สังคมต่อไปได้

6. เด็กทุกคนจะเรียนดีขึ้น และจำนวนมากจะประสบความสำเร็จทางการเรียนและการอ่าน

7. สามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยจะถูกสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า อนาคตของสังคมจะมั่นคงขึ้น