Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home จัดหนังสือให้เด็กไทยทุกคน พลังแห่งความพากเพียร

พลังแห่งความพากเพียร

กรณีศึกษา การพัฒนาการอ่าน โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา

 

3 ปี ของการพัฒนาการอ่าน #โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา

การพัฒนาการอ่านของเด็กไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตร แต่เป็นการวิ่งมาราธอน ข้อมูลล่าสุดจาก #โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ที่ส่งเสริมการอ่านมาสามปีการศึกษา ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของทำงานอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความรักในการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในหมู่ผู้เรียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ถึงปีการศึกษา 2566 เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในความชอบและความสามารถในการอ่านของเด็ก โดยในช่วงแรกนั้นรูปแบบการยืมหนังสือถูกนำด้วยหนังสือภาพ แต่ค่อยๆ พัฒนาไปถึงการ์ตูนความรู้ และวรรณกรรมเยาวชนมากขึ้น
ความก้าวหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการอ่านที่มีการจัดการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการและความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2564 หนังสือภาพได้รับความนิยมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2566 เราพบว่าการยืมการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญBookBollowing.jpg
โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงความชอบเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของทักษะการอ่าน ความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน และการเติบโตทางวรรณกรรม

ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำประเด็นสำคัญประการหนึ่ง นั่นคือ การเติบโตของการอ่านเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทน และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโครงการระยะสั้นอาจเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถหวังว่าจะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งรากลึก อย่างที่เราสังเกตเห็นในช่วงระยะเวลาสามปีของการศึกษานี้ได้ ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของสื่อการอ่านที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนและชี้แนะอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กๆก้าวหน้าไปตามจังหวะของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ

ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จของการส่งเสริมการอ่านโดยสื่อการอ่านขั้นสูงในช่วงปีการศึกษาต่อๆ มา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแนวทางที่ยืดหยุ่นและผลของการทำงานระยะยาว เมื่อความสนใจและความสามารถของเด็กๆ พัฒนาขึ้น ทรัพยากรและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดึงดูดพวกเขาก็ต้องพัฒนาตามไปด้วย ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความกระตือรือร้นในการอ่านในขณะที่เด็กๆ เติบโตขึ้น

ผลของการศึกษานี้กินความหมายออกไปมากกว่าแค่สถิติ หนังสือที่เด็กๆยืมแต่ละเล่มเป็นตัวแทนของการผจญภัยที่เกิดขึ้น เกิดมุมมองใหม่ๆในสมองเด็ก สร้างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ เกิดวัฒนธรรมการอ่านที่สม่ำเสมอ ชึ่งไม่ได้ช่วยแค่ยกระดับอัตราการรู้หนังสือเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูสู่ความรอบรู้ สร้างความเห็นอกเห็นใจ สรรค์สร้างจินตนาการ
นักการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายควรตระหนักว่า การลงทุนในการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีในระยะยาว ไม่เพียงแต่จะจุดประกายความสนใจในการอ่านในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังจุดไฟแห่งความอยากรู้และเติมเชื้อไฟเข้าไปในจิตใจของเด็กๆอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเวลาที่เรามองไปยังอนาคต ขอให้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของความพากเพียรทางการศึกษาว่า การเติบโตทางการอ่านเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาหลายปี ไม่ใช่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ด้วยความมุ่งมั่นยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเติบโตของเด็กๆ จะทำให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นผู้อ่านที่มีความมั่นคง มีความสามารถและรักการอ่านอย่างถาวร
สรุปแล้ว เส้นทางสู่การสร้างนักอ่านตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่การเดินทางสั้นๆ ที่ทำง่ายๆแล้วจะได้ผล ต้องอาศัยความทุ่มเท ทรัพยากร และความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน

ระยะเวลาสามปีการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนที่เด็กหนึ่งรุ่นได้รับจากความสุขและพลังของการอ่านนั้นคุ้มค่ากับความพยายามเป็นอย่างยิ่ง


หมายเหตุ  : PB :  Picture Book  หนังสือภาพสำหรับเด็ก

GN : Graphic Novel การ์ตูนความรู้

YA : Young Adult Literature วรรณกรรเยาวชน