Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก สุนัขอยากเป็นหนัง

สุนัขอยากเป็นหนัง

สุนัขอยากเป็นหนัง
เรื่อง : ทศสิริ พูลนวล ภาพ : วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

เนื้อเรื่อง : เป็นเรื่องของสุนัขใจโลเล อยากเป็นโน่นเป็นนี่ ไม่รู้จักพอในความเป็นตัวของตัวเอง ‘สนัขอยากเป็นหนัง’ มีวิธีการเล่าเรื่องแบบนิทานเด็กที่มันมองเห็นอยู่บ่อยๆ คือ การออกเดินาทางท่องเที่ยว โดยอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ จนในที่สุดก็กลับมาพอใจกับการเป็นสุนัขของตนเอง ความสนุกอยู่ที่การท่องเที่ยวผจญภัย ด้วยการแปลงตนให้เป็นไปตามที่ตนนึกอยากเป็น

ข้อคิดเห็น : นิทานเรื่องนี้สอนให้รักชอบในสุนัขของตนเองนั่นแหละดีที่สุด ด้วยแนวเรื่องที่ง่ายๆ ทำให้เด็กๆ เข้าใจแนวเรื่องได้ดี ภาพประกอบเป็นภาพแบบไทยๆ ที่พยายามสื่อให้เข้าใจด้วยภาพง่ายๆ