Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก ลาร์สผจญทะเล

ลาร์สผจญทะเล

ลาร์สผจญทะเล
เรื่องและภาพ : ฮันส์ เดอ เบียร์ แปล : อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ลาร์สผจญทะเล

ลาร์สผจญทะเล

ข้อคิดเห็น : เนื้อเรื่องกระชับ เน้นเรื่องมิตรภาพที่ดี ส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเองที่เหมาะสมกับวัย และการอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น ภาพประกอบสวยงามมาก ช่วยในเรื่องสุนทรียศิลป์แก่เด็กๆ ได้ดีทีเดียว