Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว

ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว

ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว
เรื่องและภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

ข้อคิดเห็น : หนังสือสอนนับเลขและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนให้กับเด็กเล็ก โดยการเล่าเรื่องในวิธีที่เด็กเล็กๆ สนใจ ใช้ตัวละครที่เด็กๆชอบ และสามารถเข้าใจได้ง่าย ภาพประกอบสีน้ำสดใสสวยงาม มีอากาศ ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนและเขียนคัดบรรจง มีหัวครบอย่างตัวพิมพ์ให้เด็กๆ ได้เริ่มซึมซับแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้องเมื่อเริ่มเขียนเอง