Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก ลูกบอลเที่ยวชายหาด

ลูกบอลเที่ยวชายหาด

ลูกบอลเที่ยวชายหาด
เรื่องและภาพ : วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

เนื้อเรื่อง : เล่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของลูกบอลแสนซน ซึ่งเป็นแนวทางของนิทานสำหรับเด็กในเรื่องผจญภัยที่เด็กๆ ชอบอยู่แล้วลูกบอลออกเดินทางโดยการกลิ้งตัวเองไปพบกับสัตว์น่ารักต่างๆ มากมาย เช่น ช้าง ลูกหมา จิ้งจอก และหนู นอกจากนั้นยังได้พบธรรมชาติแวดล้อม เช่น บ่อนำ้ ทุ่งดอกไม้ แต่ลูกบอลมีจุดหมายของการเดินทางไปให้ถึงทะเล จึงมิได้หยุดเถลไถล เมื่อไปถึงทะเลที่อยากเล่นแล้วเดินทางกลับเพื่อพบปะและกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอีกครั้ง

ข้อคิดเห็น : เนื้อหาและภาพประกอบก็ดึงดูดใจให้เด็กอยากติดตามเรื่องราวว่าเจ้าลูกบอลจะไปไหน และยังสอนให้เด็กๆ รู้จักการเดินทางที่มีจุดหมาย รู้จักระงับตนเองเมื่อได้พบสิ่งที่ล่อใจ ไม่ปล่อยใจปล่อยตนเองให้ล่องลอยไปตามสิ่งส่อใจนั้นๆ การที่ผู้เขียนให้ลูกบอลเดินทางกลับสู่บ้าน ทำให้เด็กๆ รู้สึกถึงบ้านของตนเองที่มีความรักความอบอุ่นรออยู่ สำหรับภาพประกอบ ผู้วาดใช้เทคนิคการวาดภาพแบบตัดปะ สีสันสดสวย นำเสนอด้วยรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ และใช้เทคนิคการเดินเรื่องเมื่อลูกบอลเดินทางกลับบ้าน เรื่องและภาพจะกลับหัว เดินทางย้อนกลับจนถึงบ้าน เป็นการนำเสนอแนวทางที่แปลกใหม่