Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ

อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ

อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ
เรื่องและภาพ : โม วิลเลมส์ แปล : วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ

อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ

เนื้อเรื่อง : กระชับภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยมีเจ้านกพิราบเป็นตัวเดินเรื่อง เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ภาพประกอบเรียบง่าย มีอากาศ ทำให้ภาพโดดเด่นในทุกๆหน้า และสร้างภาพให้ต้องติดตามระหว่างหน้า เป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ให้สีอ่อนสวยงาม ตัวหนังสือลายมือเขียนขนาดใหญ่ มีหัว ช่วยให้เล่นกับเด็กอย่างได้อารมณ์ หนังสือบอกเด็กๆ ให้รักษาคำพูดโดยไม่บิดพริ้ว ไม่ว่าจะอ้างเงื่อนไขใดๆ โดยที่ยังสนุกกับเรื่องราวหนังสือ ทั้งที่ไม่มีเด็กปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือเลย และยังฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ได้อย่างดี