Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

หนอนจอมหิว

หนอนจอมหิว
เรื่องและภาพ : อีริค คาร์ล แปล : อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
หนอนจอมหิว

หนอนจอมหิว

ข้อคิดเห็น : ว่าด้วยเรื่องการกำเนิดหนอนพัฒนาการจนกลายเป็นผีเสื้อสวยงาม มีการสอนให้นับเลขด้วยภาพผลไม้เจาะเป็นรู สร้างความสนุกสนาน และเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้รู้จักเลือกผลไม้ต่างๆ อาหารและขนมรวมทั้งการรู้จักเลือกทางอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเรื่องราวทำให้เด็กเกิดจินตนาการได้ ภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม และการนำเสนอยังใช้เทคนิคพิเศษในการเจาะกระดาษให้เป็นรู ชวนให้เด็กๆ ติดตามเรื่องราว