Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ บ้านเล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
บ้านเล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่

หนังสือ : บ้านเล็กในป่าใหญ่
ผู้แต่ง : ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
ผู้แปล : สุคนธรส
สํานักพิมพ์ : แพรวเยาวชน

บ้านเล็กในป่าใหญ่ นวนิยายแปลซึ่งเขียนขึ้นจากชีวิตจริง ผู้เขียนได้บรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกหาที่ดินทํากิน เล่าชีวิตในครอบครัวอิงกัลล์สผ่านมุมมองของ ลอร่า ลูกสาวคนที่สองของเด็กหญิงสี่พี่น้อง สะท้อนถึงค่านิยมพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ ความรัก ครอบครัว ความอดทนและความมุ่งมั่น รวมถึงการมีวินัยในชีวิตบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นหนังสือชุด ๑๐ เล่มเป็นที่นิยมต่อเนื่องยาวนานที่สุดของอเมริกาตั้งแต่ปี ๑๙๓๒ จนถึงปัจจุบัน หนังสือชุดนี้ถือเป็น บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกัน ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก มากกว่า ๔๐ ภาษารวมทั้งภาษาไทยโดย ‘สุคนธรส’ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐