Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ บ้านเล็กริมห้วย

บ้านเล็กริมห้วย

บ้านเล็กริมห้วย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
บ้านเล็กริมห้วย

บ้านเล็กริมห้วย

หนังสือ : บ้านเล็กริมห้วย
ผู้แต่ง: ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

 

บ้านเล็กริมห้วย เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๔ ว่าด้วยเรื่องตอนที่ครอบครัวอิงกัลล์สอพยพกลับมาที่มินเนโซตาซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตลําบากยากแค้นในการเพาะปลูกต่อเนื่องกันยาวนานถึง ๒ ปี เมื่อลอร่าอายุได้ ๘ ขวบ น้องชายชื่อชาร์ลส์ เฟรดเดอริค ก็ถือกําเนิดมาพ่อตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปทํามาหากินต่างแดนและเผชิญกับปัญหาต่างๆ เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับปัญหาที่ครอบครัวอิงกัลล์สต้องเผชิญเป็นนวนิยายที่ให้แง่คิดและได้รับความนิยมจากผู้อ่านอีกเล่มหนึ่ง