Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ บ้านเล็กในทุ่งกว้าง

บ้านเล็กในทุ่งกว้าง

บ้านเล็กในทุ่งกว้าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
บ้านเล็กในทุ่งกว้าง

บ้านเล็กในทุ่งกว้าง

หนังสือ : บ้านเล็กในทุ่งกว้าง
ผู้แต่ง : ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

บ้านเล็กในทุ่งกว้าง เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องเล่าถึงครอบครัวที่อพยพจากป่าใหญ่ในรัฐวิสคอนซิน ไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนอินเดียนแดงที่รัฐแคนซัส ซึ่งครอบครัวอิงกัลล์สใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายปีประกอบด้วยพ่อที่ชอบร้องเพลงยามกลางคืน ลอร่าจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของพ่อเพื่อกลบความกลัวต่างๆภายในจิตใจราวกับเป็นส่วนหนึ่งของกลางคืนที่มีแสงจันทร์และความสงัดเงียบของทุ่งกว้าง และประกอบกับเสียงแม่ที่ชอบเอ็ดพ่อด้วยกลัวที่ว่าลูกจะตื่น บัดนี้ทุกคนอยู่ใต้ฝาที่แข็งแรงของบ้านใหม่ทุกคนจะมีความสุขและอบอุ่นผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อย่างน่าประทับใจถึงแม้จะเป็นบ้านเล็กๆในทุ่งกว้างแต่ก็แฝงด้วยความอบอุ่น