Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ตามทางสู่เหย้า

ตามทางสู่เหย้า

ตามทางสู่เหย้า
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ตามทางสู่เหย้า

ตามทางสู่เหย้า

หนังสือ: ตามทางสู่เหย้า
ผู้แต่ง: ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

ตามทางสู่เหย้า เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๑๐ เล่าถึงการตั้งถิ่นฐานที่จบแบบมีความสุขเพราะลอร่าและครอบครัวมีชีวิตที่สงบสุข เป็นหนังสือที่ใครได้อ่านครบทุกชุด ย่อมติดอกติดใจตัวละครเอกอีกหลายตัวที่บรรยายไว้อย่างมีชีวิตชีวา หนังสือแปลชุดนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกันได้เป็นอย่างดี เพราะสอดแทรกเรื่องราวและสภาพทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงเราจะได้ทราบว่ากว่าที่ชาติมหาอํานาจอย่างอเมริกาจะมาเป็นยักษ์ใหญ่เท่าทุกวันนี้ ชาวอเมริกันต้องฟันฝ่าและต่อสู้กับธรรมชาติ ความยากลําบากข้นแค้นขนาดไหน จนกลายมาเป็นชาติมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลก