Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ลิฟต์มหัศจรรย์

ลิฟต์มหัศจรรย์

ลิฟต์มหัศจรรย์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ลิฟต์มหัศจรรย์

ลิฟต์มหัศจรรย์

หนังสือ : ลิฟต์มหัศจรรย์
ผู้แต่ง : โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
สํานักพิมพ์ : ผีเสื้อ

ลิฟต์มหัศจรรย์ เรื่องราวผจญภัยพิลึกพิลั่นและจินตนาการลํ้าหน้าเช่นนี้ หาอ่านได้จากผลงานของ โรอัลด์ ดาห์ล นักเขียนแนวจินตนาการเหนือจริงที่ทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเขาได้คิดล่วงหน้าเกี่ยวกับอวกาศก่อนที่มนุษย์จะสามารถขึ้นไปทํางานในอวกาศได้จริงๆ จังๆ เสียอีก เด็กๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในอวกาศพร้อมกับโรอัลด์ ดาห์ล และสําหรับบางคนในจํานวนหลายล้านคนนั้น นี้เป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญยิ่ง เพราะจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ ทําให้พวกเขามุ่งหวังว่าอยากจะไปอวกาศจริงๆ บางคนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อวกาศ บางคนกลายเป็นสถาปนิกอวกาศ บางคนเป็นนักบินอวกาศและคนเหล่านั้นก็ยังระลึกนึกถึงจุดเริ่มต้นอันสําคัญในชีวิตอยู่ไม่เสื่อมคลาย  หนังสือดีๆ มีค่าและมีความหมายใหญ่หลวงต่อชีวิตเช่นนี้