Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ เมืองเล็กในทุ่งกว้าง

เมืองเล็กในทุ่งกว้าง

เมืองเล็กในทุ่งกว้าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง

เมืองเล็กในทุ่งกว้าง

หนังสือ: เมืองเล็กในทุ่งกว้าง
ผู้แต่ง:  ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

เมืองเล็กในทุ่งกว้าง เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับ ๗ ที่เป็นภาคต่อของฤดูหนาวอันแสนยาวนานสะท้อนภาพเมืองเล็กๆ ที่ครอบครัวลอร่าได้อาศัยอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ประจําวัน ของครอบครัวเล็กๆ ในกระท่อมไม้ซุง ในป่าใหญ่ทางตะวันตกของรัฐวิสคอนซินเมื่อปลายศตวรรษที่  ๑๙