Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ เด็กชายชาวนา

เด็กชายชาวนา

เด็กชายชาวนา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
เด็กชายชาวนา

เด็กชายชาวนา

หนังสือ : เด็กชายชาวนา
ผู้แต่ง: ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

เด็กชายชาวนา เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องชีวิตในวัยเด็กของพระเอก คือ แอลแมนโซ ซึ่งเป็นลูกเกษตรกรในรัฐนิวยอร์ค จึงต้องช่วยพ่อทํางานต่างๆ ในไร่นาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ฝึกวัวฝึกม้า แอลแมนโซใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชายอีกหลายคน มีความสุขในการรับประทานอาหารต่างๆ แล้วเมื่อแอลแมนโซเติบโตขึ้นเขาก็ต้องเข้มแข็งเหมือนสิ่งที่พ่อเขาสอนมาตลอดผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปลูกพืชผักสวนครัวเองและนํามาประกอบอาหารทําให้ได้แง่คิดในการดําเนินชีวิตอย่างความพอเพียง