Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ปีทองอันแสนสุข

ปีทองอันแสนสุข

ปีทองอันแสนสุข
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ปีทองอันแสนสุข

ปีทองอันแสนสุข

หนังสือ: ปีทองอันแสนสุข
ผู้แต่ง:  ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

ปีทองอันแสนสุข เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๘ ถ้าได้อ่านเรื่องราวทั้งบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วทั้งหมดจะเห็นภาพชีวิตของเด็กหญิงสี่พี่น้องในครอบครัวอิงกัลล์สมองผ่านจากสายตาของลอร่า ลูกสาวคนที่สอง คนอื่นๆ คือแมรี่ พี่สาวคนโต แครี่น้องสาวคนรองจากลอร่าและเกรซน้องสาวคนเล็กสุด นอกจากนี้บุคคลสําคัญที่สุดในบ้าน คือ พ่อและแม่ผู้เป็นความรักความอบอุ่นและกําลังใจให้ลูกตลอดมา ในเล่มนี้นําเสนอเรื่องราวของลอร่าซึ่งโตเป็นสาวไปสอนหนังสือและได้พบรักจึงตัดสินใจแต่งงานกับแอลแมนโซ ไวลเดอร์ ถือเป็นบทสรุปชีวิตของลอร่าที่ได้พบกับความสุขของเธอในที่สุด