Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ริมทะเลสาบสีเงิน

ริมทะเลสาบสีเงิน

ริมทะเลสาบสีเงิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ริมทะเลสาบสีเงิน

ริมทะเลสาบสีเงิน

หนังสือ : ริมทะเลสาบสีเงิน
ผู้แต่ง: ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน
ผู้แปล : สุคนธรส
บรรณาธิการ : นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

ริมทะเลสาบสีเงิน เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องตอนที่ลอร่าบันทึกชีวิตช่วงนี้ ไว้เมื่อแมรี่น้องสาวป่วยหนักและอาดอเซียน้องสาวพ่อมาชวนพ่อไปทํางานกับบริษัทก่อสร้างทางรถไฟที่รัฐเซาธ์ดาโกต้า นับเป็นการอพยพโยกย้ายครั้งสุดท้ายของพ่อ และกลายเป็นชาวบ้านคนแรกๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐดาโกต้าซึ่งเป็นนวนิยายต่อเนื่องนําเสนอการต่อสู้ชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง