Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก

ชาร์ล็อตต์  แมงมุมเพื่อนรัก
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ชาร์ล็อตต์  แมงมุมเพื่อนรัก

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก

หนังสือ: ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก
ผู้แต่ง: อี.บี. ไวท์
ผู้แปล : คณา คชา
สํานักพิมพ์: แพรวเยาวชน

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก เป็นวรรรณกรรมเยาวชนแปลว่าด้วยเรื่องราวของมิตรภาพ ความรักความผูกพันที่น่าประทับใจระหว่างสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์คือ หมูกับแมงมุม ลูกหมูถูกส่งมาอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งจนกระทั่งได้เจอกับแมงมุมและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เมื่อเจ้าของฟาร์มจะนําลูกหมูไปขายแมงมุมผู้ฉลาดรอบรู้  จึงถักใยเป็นข้อความต่างๆ ว่าหมูตัวนี้ดีวิเศษอย่างไร ข่าวเรื่องแมงมุมชักใยเป็นตัวหนังสือได้แพร่สะพัดไปทั่ว ผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาเข้าชมทําให้เจ้าของฟาร์มมีรายได้และไม่ส่งหมูไปฆ่า ต่อมาแมงมุมก็ถึงคราวสิ้นชีวิตตามอายุขัย มันก็ยังมอบของขวัญที่มันรักที่สุดไว้ให้เจ้าหมูด้วย นั้นคือลูกแมงมุมตัวน้อยๆ ได้รับวรรณกรรมรางวัลนิวเบอรี่ และนิตยสาร TIME ยกย่องให้เป็นหนังสือเด็กที่ดีที่สุดในรอบศตวรรษ ในประเทศไทยได้รับการประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ