Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑

ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน

ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน

ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน

ชื่อหนังสือ: ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน
ผู้แต่ง : แซม แม็คบราทนีย์
ภาพ : แอนิต้า เฌอแรม
สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน การบอกรักเด็กๆ หรือลูกๆ นั้นเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่คําพูด แต่การแสดงให้พวกเขารับรู้ถึงความรักนั้น...ไม่ง่ายเลย แต่พ่อกระต่ายสีนํ้าตาลในเรื่องนี้สามารถแสดงออกและบอกถึงขนาดของความรักที่ตัวเองมีต่อลูกกระต่ายได้อย่างง่ายดาย ที่สําคัญคือ ลูกรับรู้และเข้าใจเสียด้วย พ่อกระต่ายสีนํ้าตาลบอกรักลูกผ่านการเล่นแบบเด็กๆ บอกอย่างคนที่เข้าใจเด็กและการเล่นบอกรัก แสดงความรักต่อกันของกระต่ายพ่อลูกคู่นี้ก็จบลงอย่างอบอุ่นและอ่อนโยน จนหลายคนนํ้าตาซึม