Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ข้าวไทย

ข้าวไทย

ข้าวไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ข้าวไทย

ข้าวไทย

 

ชื่อหนังสือ : ข้าวไทย
ผู้แต่ง :  สุวัฒน์  อัศวไชยชาญ
สํานักพิมพ์ : ปลาตะเพียน
ประเภท : สารคดี

ข้าวไทย ข้าวกับคนไทยผูกติดกันมานับตั้งแต่ยุคโบราณ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย หนังสือสารคดีเรื่องข้าวไทย จึงเหมาะสําหรับเด็กไทยอย่างยิ่ง เพราะให้ข้อมูลหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับข้าว ตั้งแต่ที่มาของเมล็ด วิธีการปลูก เก็บเกี่ยว และความเชื่อ จนกระทั่งกลายเป็นข้าวสุกในจานตรงหน้า แม้ว่าจะเป็นสารคดีประเภทตรงไปตรงมาไม่ได้ใช้วิธีเล่าเรื่องแบบนิทาน แต่ไม่ยากหรือน่าเบื่อ เด็กที่ชื่นชอบเรื่องจริง และชอบหนังสือประเภทให้ความรู้ย่อมต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้