Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ แมวล้านตัว

แมวล้านตัว

แมวล้านตัว
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
แมวล้านตัว

แมวล้านตัว

 

ชื่อหนังสือ : แมวล้านตัว
ผู้แต่ง/ภาพ : แวนดา  ก็อก
สํานักพิมพ์ : มูลนิธิซิเมนต์ไทย
ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

แมวล้านตัว เป็นหนังสือภาพเพียงสีเดียว ใช้เทคนิคการแกะไม้หรือ Wood cut อันเป็นเทคนิคโบราณ ที่สามารถเล่าเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตมนุษย์ได้ หากอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด เราจะพบคําสอนทางภาษาแฝงอยู่ในทุกๆ หน้า ไม่ว่าจะเป็นความละโมบ ความลุ่มหลง ความเห็นแก่ตัว ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอยากได้ใคร่มี ฯลฯ ส่งผ่านกับเรื่องราวชวนสนุก การเล่าเรื่องอย่างธรรมดา ทว่ามีความอ่อนโยนเฉกเช่นเดียวกับภาพวาดที่ดูอ่อนช้อยแม้เกิดการจากแกะไม้ความยิ่งใหญ่ของหนังสือสีเดียวเล่มเล็กๆ บางๆ เล่มนี้ผ่านการพิสูจน์จากกาลเวลา นับแต่การจัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘

แนะนำหนังสือ : http://taiwisdom.org/bkfch/bookreview/bkrvw17

แนะนำหนังสือ : http://taiwisdom.org/bkfch/bookreview/bkrvw18