Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั่วโลก

 

ชื่อหนังสือ : ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก
ผู้แต่ง : ฮันส์ เดอ เบียร์
สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก ว่าด้วยเรื่องราวที่พลัดหลงกับพ่อหมีในวันที่หิมะเริ่มละลาย ลาร์ส ลูกหมีน้อยจึงต้องออกผจญภัย เผชิญโลกกว้างตามลําพังอย่างไม่ตั้งใจ จากขั้วโลกทีมีแต่หิมะขาวโพลน ลาร์ส ถูกคลื่นซัดลอยมาติดบนชายหาด ทุกสิ่งล้วนแปลกใหม่สําหรับหมีที่เคยเห็นเพียงหิมะ และพ่อแม่เท่านั้นการผจญภัยของหมีน้อยจึงเริ่มต้น ลาร์ส ได้พบและเห็นสัตว์หลายชนิดที่มันไม่เคยรู้จัก หลายตัวแสดงมิตรภาพด้วยการพยายามหาทางพาลาร์สกลับไปส่งยังบ้านที่ขั้วโลก เด็กๆ จะได้เห็นความมีนํ้าใจต่อกันของบรรดาเพื่อนใหม่ของลาร์ส และเรียนรู้ชีวิตสัตว์แต่ละประเภทผ่านภาพสวยๆ กับเรื่องราวที่ชวนถูกใจ จนในที่สุดลาร์สก็ได้กลับบ้าน พบกับพ่ออีกครั้ง และเล่าเรื่องราวการผจญภัยยิ่งใหญ่ให้พ่อฟัง แต่ดูเหมือนพ่อผู้ไม่เคยออกจากขั้วโลกจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกหมีน้อยเล่าให้ฟังเลย จึงเป็นประเด็นชวนคิดว่า บางครั้งการมีอายุมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าเสมอไป

อ่านเพิ่ม  ;http://taiwisdom.org/bkfch/bookreview/bkrvw12