Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี

 

ชื่อหนังสือ : มนุษย์จิ๋วใจดี
ผู้แต่ง : ยาคอบ,วิลเฮลม์กริมม์,แบร์นาแดทเท
สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

มนุษย์จิ๋วใจดี เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณธรรม การทําความดีได้อย่างสวยงามมนุษย์จิ๋วใจดีเป็นนิทานของพี่น้องตระกูลกริมม์ ที่เล่าถึงสามีกับภรรยาช่างทํารองเท้า ที่มุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตของตนอย่างไม่ท้อแท้ แม้ดูจากภาพวาดจะเป็นว่า ทั้งคู่ไม่ใช่คนรํ่ารวย ด้วยความมานะ อดทนของช่างทํารองเท้า ภูตน้อยหรือมนุษย์จิ๋วจึงลงมาจัดการให้ความช่วยเหลือแบบไม่แสดงตนแต่อย่างไรก็ตาม ช่างทํารองเท้าก็พบความจริงจนได้ว่า คนมีมนุษย์จิ๋วมาคอยช่วยเหลือ แทนที่ช่างทํารองเท้าจะเลิกทํางานเพราะมีมนุษย์จิ๋วมาช่วยเหลือตลอดเวลา ตรงกันข้าม เขากลับยิ่งทํางานหนักกว่าเดิมมุมานะมากยิ่งขึ้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อ่านซึ่งเป็นเด็ก