Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
วันอังคาร

วันอังคาร

ชื่อหนังสือ : วันอังคาร

ผู้แต่ง : เดวิด  วีสเนอร์

สํานักพิมพ์ : มูลนิธิซิเมนต์ไทย
ประเภท :  หนังสือภาพสำหรับเด็ก

วันอังคาร แปลจากหนังสือชื่อ Tuesday ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเหรียญเงินคาร์เดอคอท เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หนังสือภาพสําหรับเด็กที่มีภาพสวยงาม สื่อสารเรื่องราวได้ดีและเป็นที่ถูกใจแก่เด็กๆ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนวันอังคารวันหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ มีเพียงตัวหนังสือไม่กี่ตัว ไม่กี่ประโยค แต่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในภาพวันอังคารเป็นหนังสือที่มีความแปลก มีการนําเสนออย่างน่าตื่นเต้น เหมาะสําหรับเด็กโตที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กได้มีจินตนาการร่วมกับเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์ ขณะที่บางเหตุการณ์ในเรื่องอาจจะต้องการสายตาของเด็กเท่านั้นที่จะมองออกและรับรู้เรื่องราวต่างๆในเล่ม