Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ข้าวเพียงเมล็ดเดียว

ข้าวเพียงเมล็ดเดียว

ข้าวเพียงเมล็ดเดียว
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ข้าวเพียงเมล็ดเดียว

ข้าวเพียงเมล็ดเดียว

 

ชื่อหนังสือ : ข้าวเพียงเมล็ดเดียว
ผู้แต่ง : สมบูรณ์  ศิงฆมานันท์
ภาพ : ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง
สํานักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

ข้าวเพียงเมล็ดเดียว เมื่อศิลปินวาดภาพชั้นครูอย่าง ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง บรรจงวาดภาพให้แก่เรื่องราวในหนังสือเด็ก ฝีมือการประพันธ์ชั้นครู เช่นอาจารย์สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ยิ่งส่งเสริมหนังสือเด็กเล่มเล็กๆ เล่มนี้ให้เป็นหนังสือระดับครู ที่เด็กอ่านได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบนิทานดั้งเดิม ที่ประกอบด้วยการทําความดี มีอิทธิฤทธิ มีปาฏิหาริย์และผลของกรรมดี ที่หาอ่านหนังสือซึ่งประพันธ์ได้อย่างแนบเนียนเช่นนี้ได้ยากเหลือเกินในตลาดหนังสือสําหรับเด็กของเมืองไทย