Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ช้างไทย

ช้างไทย

ช้างไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ช้างไทย

ช้างไทย

 

ชื่อหนังสือ : ช้างไทย
ผู้แต่ง : สุวัฒน์  อัศวไชยชาญ
ประเภท : สารคดี
สํานักพิมพ์ : ปลาตะเพียน

 

ช้างไทย หนังสือสารคดีที่ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับช้างของไทย นับแต่ช้างไทยในสมัยดึกดําบรรพ์หรือเรียกว่า เล่ากันตั้งแต่บรรพบุรุษของช้าง ไล่เรียงมาจนถึงเรื่องของอาหาร การดํารงชีวิต การสืบเผ่าพันธุ์พร้อมสนุกกับคําถามนําความรู้ เกมและสื่อการเรียนท้ายเล่ม