Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ กล้วยไทย

กล้วยไทย

กล้วยไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
กล้วยไทย

กล้วยไทย

 

ชื่อหนังสือ : กล้วยไทย
ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, ชนันสิริ มากสัมพันธ์
สํานักพิมพ์ : ปลาตะเพียน

กล้วยไทย เด็กๆ ต่างรู้กันดีว่า กล้วยไทยใช้ประโยชน์สารพัดอย่าง และทุกส่วนของกล้วย ตั้งแต่ลําต้น ใบ ราก ดอก นํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น กล้วยไทยมีความเกี่ยวพันในวิถีชีวิตของคนไทยตลอดทั้งชีวิตกล้วยเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน ใบตองใช้ได้สารพัดวิธี ลําต้นหรือหยวกกล้วยนํามาเป็นอาหารได้ ดอกหรือปลีกล้วยใช้ทําอาหารได้อีกสารพัด กล้วยเป็นทั้งอาหารและยา เช่นนี้แล้ว จะไม่บอกว่ากล้วยเกี่ยวพันกับคนไทยทั้งชีวิตได้อย่างไร