Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ไม่อยากเป็นควาย

ไม่อยากเป็นควาย

ไม่อยากเป็นควาย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ไม่อยากเป็นควาย

ไม่อยากเป็นควาย

 

ชื่อหนังสือ : ไม่อยากเป็นควาย
ผู้แต่ง: ดร. สายสุรี  จุติกุล
สํานักพิมพ์:  ชมรมเด็ก

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

ไม่อยากเป็นควาย เป็นหนังสือภาพระดับคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งของเมืองไทย ที่เล่าเรื่องเดิมประเด็นเดิมได้แตกต่างไปจากเดิม ไม่อยากเป็นควาย เป็นเรื่องของควายตัวหนึ่งที่เห็นคนแสดงท่าทางสนุกแสดงว่ามีความสุข ควายจึงอยากเป็นอย่างคนบ้าง มันเริ่มกินอย่างคน เดินอย่างคน นอนอย่างคน สนุกอย่างคน แต่ในความเป็นจริงควายไม่เคยมีความสุขเลย มันโหยหาชีวิตแบบเดิมของมัน เพื่อนๆ ต่างพากันกังวลและหาทางช่วยเหลือเพื่อนควายความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่การใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นภาษาชั้นวรรณกรรม มีคําที่ไพเราะ สวยงาม ให้ความหมาย กับภาพที่เป็นงานศิลปะชั้นยอด จึงส่งให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มในบรรดาหนังสือภาพสําหรับเด็กของเมืองไทย