Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง
เขียนโดย เทพศิริ สุขโสภา ทำของเล่นโดย ประทีป หนองปลาหมอ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง

0Q8Z832A.jpgของเล่นเดินทาง จัดอยู่ในระดับหนังสือคลาสสิคสำหรับเด็กของเมืองไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๑ ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งใช้ได้อย่างสนุกสนานทั้งเด็กเล็กๆและเด็กโต อ่านสนุก มีภาพงดงาม

ของเล่นเดินทาง มีความแตกต่างจากหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มอื่นๆ ตรงที่ใช้ภาพถ่ายมาเป็นภาพประกอบ การอ่านของเล่นเดินทางให้เด็กเล็กๆ ฟังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ใหญ่ เพราะเรามักจะคิดว่าเด็กๆไม่เข้าใจเรื่องราว แล้วก็จะไม่ชอบหนังสือไปด้วยแต่ความจริงแล้วเด็กเล็กยังไม่สนใจความหมายของคำ เพียงแต่ให้พวกเขาสนุกสนานกับการฟัง ดูภาพ และผู้ใหญ่คอยชักชวนให้พูดตาม เท่านี้ก็ได้ประโยชน์มากแล้ว

ของเล่นเดินทางใช้คำน้อยตามลักษณะของหนังสือเด็กเล็ก ในหนึ่งหน้ามีเพียง ๒ คำเท่านั้น แต่ที่พิเศษก็คือเป็นคำคล้องจองเรียบง่ายและเป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปทั้งเล่ม : ขอนลอย ขุดเรือ แต่งลำ ใส่ล้อ พบควาย ใช้งาน ขวางหน้า ท้าทาย พ่ายแพ้ แย่แล้ว ซ่อมแซม เข้าคู่ ผู้หญิง ร่วมทาง สร้างบ้าน วันหนึ่ง น้องเกิด ไม้หก น้องตก ตักเตือน...คืนป่า ลาก่อน (จบ)

เด็กเล็กๆ จะได้รับประสบการณ์ในการออกเสียงคำมากมาย(ในมุมของเด็ก) จากของเล่นเดินทาง แม้ในเวลานั้นเด็กๆ อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของมัน แต่ความสนุกของการอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกันกับเด็กๆ เมื่อพวกเขาได้หัดพูดตามเป็นการฝึกทักษะทั้งด้านการพูดและการฟัง เช่น เมื่ออ่านถึงคำว่า “แต่งลำ” ขณะที่ภาพก็แสดงการตกแต่งลำเรือ เด็กๆจะเชื่อมโยงและเข้าใจความหมายของ “แต่งลำ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม

การอ่าน “ของเล่นเดินทาง” ให้เด็กๆฟัง ควรค่อยๆอ่านอย่างช้าๆ เพื่อให้เด็กๆได้ฟังภาษาอย่างชัดถ้อยชัดคำ ทิ้งเวลาให้เด็กได้ดูภาพนานๆ และหากเป็นไปได้ควรมีโอกาสได้พาเด็กๆทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติสำหรับเล่นเอง แม้จะไม่สวยงามเท่าที่เห็นปรากฏเป็นภาพในหนังสือ และไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างตามแบบในหนังสือ แต่กิจกรรมการทำของเล่นเพื่อมุ่งส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัส ขณะที่พวกเขาได้หยิบจับสัมผัสพื้นผิวของวัสดุซึ่งจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากของเล่นสำเร็จรูปอย่างสิ้นเชิง

Navigation