Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี
เรื่อง ยาคอบ, วิลเฮล์ม กริมม์, แบร์นาแดทเท/ อำภา โอตระกูล : แปล. สำนักพิมพ์, แพรวเพื่อนเด็ก
มนุษย์จิ๋วใจดี

มนุษย์จิ๋วใจดี

นิทานที่ใช้เล่าให้เด็กๆฟังนั้นส่วน ใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดีความชั่วที่มนุษย์ใช้บ่มเพาะการรับรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆ ตั้งแต่เขายังเล็กๆ

เป็นวิธีแยบยลที่นำพาเด็กๆเข้าสู่กฎเกณฑ์พื้นฐานทางสังคมที่มนุษย์ใช้สืบสานสังคมมาเนิ่นนาน นิทานจำนวนไม่น้อยจึงมีที่มาจากการแต่งขึ้นตามสภาพสังคมและอีกไม่น้อยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักเล่าเรื่อง แต่มีจำนวนไม่มากนักที่มีชื่อเสียงยืนยงมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านั้นถูกเล่าขานแพร่หลายไปทั่วโลก ไปอยู่ในบ้าน อยู่ในห้องนอนและในห้องเรียนของเด็กๆ เป็นจินตนาการที่สวยสดงดงามนำความชื่นบานและความสดใสมาสู่ชีวิต

‘ยาคอบและวิลเฮล์ม กริมม์’ สองพี่น้องนักเล่านิทานชาวเยอรมัน หนึ่งในนักเล่านิทานที่มีผลงานอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวที่เล่าได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆทั้งที่อ้างถึงผู้แต่งไว้และแอบอ้างจำนวนนับไม่ถ้วนรวมทั้งที่ได้รับการจัดทำขึ้นในรูปหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กโดยนักวาดภาพประกอบจำนวนมากในรูปแบบ ต่างๆ

‘มนุษย์จิ๋วใจดี’ ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก เป็นนิทานที่เล่าโดยสองพี่น้องตระกูลกริมม์และเป็นหนึ่งในสามเล่มที่แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมันโดย อาจารย์อำภา โอตระกูล ผู้เป็นที่เคารพของนักวิชาการและนักอ่านในบ้านเรา (นอกเหนือจากความนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งที่ชาวเยอรมันมีต่อท่านด้วยคุณูปการที่ท่าน ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเยอรมันผ่านการแปลหลายเล่มจนท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Bundesverdientkreuz 1. klasse จากรัฐบาลเยอรมันเมื่อปี ๑๙๙๔)

เราสัมผัสความเชี่ยวชาญระดับครูของครูได้จากการเรียงร้อยประโยค การเว้นวรรคตอนและคำที่ท่านเลือกใช้ลื่นไหลราวกับเขียนขึ้นเอง

เป็นหนังสือที่ง่ายต่อการอ่านให้เด็กฟังเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องเหนื่อยซ้อมอ่านเพื่อหาจังหวะของประโยคเอง สามารถอ่านทีละวรรคได้โดยไม่เสียความต่อเนื่อง ทำให้รู้สึกสงบเย็นไม่เร่งเร้า

กล่าวถึงผู้วาดภาพประกอบ ‘แบร์นาแดทเท’ ผู้มีผลงานที่น่าประทับใจจำนวนมากรวมถึงเล่มนี้ เป็นนักวาดภาพประกอบสำหรับหนังสือเด็กที่มีชื่ออยู่ในความนึกคิดของผู้เขียน ตั้งแต่ได้เห็น "หนูน้อยหมวกแดง" ฉบับภาษาอังกฤษของสำนักพิมพ์ North-South ขึ้นมาดูเมื่อหลายปีก่อน ได้เห็นความสวยงามและการวางจังหวะและรายละเอียดอันน่าทึ่ง ประหนึ่งงานวาดของเด็กๆ (ซึ่งเด็กๆก็คงรู้สึกว่าคล้ายกับงานของตนเอง) จัดวางสิ่งละอันพันละน้อยอย่างสบายใจ ไม่มีกรอบให้เดินตาม สวยงามและเป็นอิสระ ส่วนขนาดรูปเล่มนั้นบอกเราอยู่กลายๆว่า ภาพและเรื่องอย่างนี้ก็ต้องทำให้เล่มใหญ่ขนาดนี้จึงจะสวยงามและดึงดูด หากทำเล่มเล็กๆคงสู้หนังสือเร็วๆไม่ได้แน่ และความสวยงามของภาพจะถูกดึงให้จมหายไปซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก

เรื่องราวของมนุษย์จิ๋วใจดีเล่มนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของหนังสือภาพที่ควรนำมาอ่านให้เด็กๆฟังอย่างยิ่ง ความเรียบเย็นของเรื่องที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนหวือหวา เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่เริ่มหายไปเรื่อยๆจากแผงหนังสือ เพราะเราได้รับการกระตุ้นจากสื่ออย่างรวดเร็วในรูปแบบต่างๆ จนมีแนวโน้มว่าจะเสพติดความเร็วและความน่าตื่นเต้นตลอดเวลา เพราะที่จริงแล้วเด็กๆนั้นต้องการเวลาเงียบๆเป็นอย่างมากเพื่อค่อยๆละเลียดซึมซับและคิดตาม

Navigation