Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ

กุริ กับ กุระ

กุริ กับ กุระ
ผู้แต่ง : ริเอโกะ นาคางาวะ ยูริโกะ โอมูระ สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็กปีที่พิมพ์ : 2541 จํานวน : 28 หน้าสมาคมไทสร้างสรรค์ หน้าที่ 4ผู้แปล : พรอนงค์ นิยมค้า สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯภาพประกอบ : ยูริ ครั้งที่พิมพ์ : 1ขนาดของหนังสือ : 26 x 19.3 x 0.8 ซม.
กุริ กับ กุระ

กุริ กับ กุระ

ขณะที่หนูนาสองตัวชื่อกุริกับกุระกําลังเดินเล่นอยู่ ทั้งสองได้พบไข่ใบใหญ่ มันจึง คิดเอาไข่มาทําขนมไข่ แต่มันไม่สามารถหาวิธีขนไข่กลับบ้านได้ จึงตัดสินใจขนอุปกรณ์ มาจากบ้าน แล้วทําขนมไข่ชิ้นใหญ่แบ่งให้สัตว์ต่าง ๆ กิน

Navigation