Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ พิก้าตาลาย

พิก้าตาลาย

พิก้าตาลาย
ผู้แต่ง : ทาดาชิ มัตษุอิ ผู้แปล : พรอนงค์ นิยมค้า ภาพประกอบ : ชินตะ โช สํานักพิมพ์:แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์:กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์:1ปีที่พิมพ์: 2538 จํานวน : 28 หน้า ขนาดของหนังสือ : 18.4 x 26.3 ซม.
พิก้าตาลาย

พิก้าตาลาย

พิก้าเป็นสัญญาณไฟจราจรอยู่ที่สี่แยกกลางกรุงโตเกียว ทุก ๆ วันพิก้าจะคอยส่งสัญญาณไฟสีต่าง ๆ บอกรถและคนว่าให้ไป รอ หรือหยุด แต่วันหนึ่งพิก้าเกิดตาลายส่ง สัญญาณไฟสับสน ทําให้เกิดความวุ่นวายไปหมด จนคุณลุงช่างไฟต้องมาซ่อม แล้วพิก้า ก็หายเป็นปกติ ทุกอย่างจึงกลับสู่สภาพเดิม

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation