Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ

แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ

แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ: โยโกะ ซาโนะ ผู้แปล : พรอนงค์ นิยมค้า สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่ พิมพ์ : 2541 จํานวน : 32 หน้า ขนาดของหนังสือ : 26.5 x 25 ซม.
แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ

แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ

แมวน้อยตัวหนึ่งเกิดเป็นแมวมาแล้วร้อยหมื่นชาติ ทุกชาติมันมีเจ้าของที่รักมัน เจ้าของทุกคนร้องไห้เมื่อมันตาย แต่มันไม่เคยร้องไห้เลย จนมาถึงชาตินี้มันเกิดเป็นแมว ข้างถนนไม่มีเจ้าของ มันรักตัวเองมากที่สุด แต่เมื่อมันได้อยู่กับแมวน้อย มันกลับรักแมว ขาวและลูก ๆ มากกว่าตัวเอง จนเมื่อแมวขาวตาย แมวน้อยจึงได้ร้องไห้เป็นครั้งแรก แล้วมันก็ไม่กลับมาเกิดอีกเลย

Navigation