Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ปลาสายรุ้ง

ปลาสายรุ้ง

ปลาสายรุ้ง
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : มาร์คัส ฟิสเตอร์ ผู้แปล : ‘ป่านแก้ว’ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
ปลาสายรุ้ง

ปลาสายรุ้ง

ปลาสายรุ้ง  เป็นปลายที่สวยงามมากที่สุดในท้องทะเล มันมีเกล็ดเป็นสีรุ้ง ส่องประกายแวววับ ยามว่ายน้ำเคลื่อนไหวไปมา ปลาสายรุ้งภูมิใจกับเกล็ดแสนสวยของมันมาก จนทำให้มันเย่อหยิ่ง ไม่เคยสนใจใครเลย

วันหนึ่ง ปลาน้อยสีฟ้าตัวหนึ่ง ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ปลาสายรุ้ง พร้อมกับขอแบ่งเกล็ดสวยๆของปลาสายรุ้งสักเพียงหนึ่งเกล็ด เพราะเห็นปลาสายรุ้งมีอยู่มากมาย แต่ปลาสายรุ้งกลับโกรธ และรังเกียจที่ปลาน้อยสีฟ้าบังอาจมาขอแบ่งเกล็ดอันสวยงามของตน จึงไล่ตะเพิดปลาน้อย จนตกใจรีบไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนปลาตัวอื่นฟัง เมื่อได้ยินเรื่องราว จึงไม่มีปลาตัวใดกล้าเข้าใกล้ปลายสายรุ้งอีกเลย

ปลาสายรุ้ง เริ่มรู้สึกเศร้าและเหงาหงอย แม้มันจะมีเกล็ดที่สวยงามเพียงใด แต่เมื่อไม่มีใครเล่นด้วยเลย จะมีประโยชน์อะไร มันจึงไปปรึกษาปลาหมึกยักษ์ผู้ชาญฉลาด ปลาหมึกยักษ์แนะนำให้ปลายสายรุ้ง แบ่งเกล็ดของตัวให้กับเพื่อนปลาตัวอื่นๆบ้าง ปลาสายรุ้งคิดหนักแต่ก็ยอมทำตามคำแนะนำแต่โดยดี จึงทำให้ปลายสายรุ้งกลับมาเป็นปลาที่มีความสุขอีกครั้ง แม้มันจะมีเกล็ดที่สวยงามลดน้อยลงก็ตาม

หนังสือสวยงามเล่มนี้ ได้รับความชื่นชอบจากทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่ เพราะเป็นหนังสือที่มีเทคนิคการพิมพ์พิเศษ เพื่อให้เกล็ดอันวาววับของปลาสายรุ้ง สวยงามโดดเด่น เห็นได้ชัดเจน และยังเป็นเรื่องราวที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรกับเด็ก

Navigation