Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

แพะสามตัว

แพะสามตัว
ผู้แต่ง : เปียเตอร์ อัสบียอร์นเซน และยอร์เก้น โม ผู้แปล : ดาราฉันท์ สุทธิธนกูล ภาพประกอบ : มาร์เซีย บราวน์ สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่ พิมพ์ : 2538 จํานวน : 32 หน้า ขนาดของหนังสือ : 21 x 25.6 ซม.
แพะสามตัว

แพะสามตัว

แพะสามตัวจะข้ามสะพานไปกินหญ้า แต่ตอนข้ามสะพานกลับมีปีศาจตัวใหญ่มา ขวาง แพะตัวเล็กและแพะตัวกลาง จึงบอกปีศาจให้รอแพะกร้าวเครายาวตัวใหญ่ เมื่อ แพะกร้าวเครายาวตัวใหญ่มาถึงมันก็ขวิดปีศาจจนตาย แล้วข้ามไปกินหญ้ากันอย่างมี ความสุข

Navigation