Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด”

หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด”

หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด”
ผู้แต่ง : แมนดี้ ซูร์ ผู้แปล : รพินทร ณ ถลาง ภาพประกอบ : ไมก์ กอร์ดอน สำนักพิมพ์ : นิวเกตมีเดีย จำนวน : ๒๔ หน้า
หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด”

หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด”

หนังสือชุด “สื่อสนุก ลูกฉลาด” มีอยู่ด้วยกัน ๖ เล่ม ได้แก่ เมื่อฉันเศร้า  ,  เมื่อฉันโกรธ ,  เมื่อฉันเคลื่อนไหว , เมื่อฉันโตขึ้น , เมื่อฉันหายใจ , เมื่อฉันกินแบ่งเป็นหมวดร่างกายของเรา และ หมวดอารมณ์และความรู้สึก สำหรับหมวดร่างกายของเรานั้น  เด็กๆจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานของร่างกาย เริ่มตั้งแต่เกิด เจริญเติบโต อาหารการกิน การเคลื่อนไหวร่างรวมถึงการหายใจ เรียกได้ว่า ทั้งชุดนี้ เด็กๆจะได้รู้ว่า เราเกิดมาอย่างไร เติบโต ก้าวเดินได้อย่างไร มีอะไรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โดยแบ่งเป็นเล่มดังนี้ เมื่อฉันกิน เมื่อฉันหายใจ เมื่อฉันโตขึ้น เมื่อฉันเคลื่อนไหว

สำหรับอีก หมวดหนึ่งคือ หมวดอารมณ์และความรู้สึก เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์พื้นฐาน คือ  เมื่อฉันโกรธ และ เมื่อฉันเศร้า เพราะในบางครั้งเด็กๆอาจจะบอกหรืออธิบายความรู้สึกไม่ได้ ว่าในขณะนั้นรู้สึกอย่างไร แต่เมื่อได้อ่าน ได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์จากหนังสือทั้งสองเล่มนี้แล้ว ก็จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

 

ภาพประกอบในหนังสือทั้งชุดนี้ เป็นลักษณะภาพการ์ตูน มีอารมณ์ตลก สามารถสื่อสารกับเด็กได้ง่าย สร้างช่วยอธิบายเรื่องราวที่ยากให้เด็กได้เข้าใจอย่างง่ายดาย ในท้ายเล่ม มีข้อความสื่อสารกับผู้ปกครอง  เพื่อแนะการใช้หนังสือชุดนี้ อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation