Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ข้าวเขียวผู้เสียสละ

ข้าวเขียวผู้เสียสละ

ข้าวเขียวผู้เสียสละ
ผู้แต่ง : วิริยะ สิริสิงห์ ภาพประกอบ : จุง ตริ๋น สำนักพิมพ์ : ชมรมเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า
ข้าวเขียวผู้เสียสละ

ข้าวเขียวผู้เสียสละ

ข้าวเขียวผู้เสียสละ  เป็นหนังสือที่เกิดจากโครงการ Mobile Teams of Expert on Children’s Book to Vietnam  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔

เรื่องราวของข้าวเขียวเมล็ดเล็กๆที่ถูกเหยียดหยาม ว่า อ่อนด้อยไม่มีเติบใหญ่เป็นข้าวที่เหลืองอร่ามได้ บัดนั้นเองที่เทพเจ้าแห่งความดี ทรงตามหาผู้เสียสละนำน้ำเต้าอันศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ดินแดนแห้งแล้ว ข้าวเขียวขันอาสาเป็นผู้นำน้ำเต้าไปทันที และด้วยความกล้าหาญ และเสียสละ ทำให้ข้าวเขียวสามารถรอดพ้นจากอุปสรรค และอันตรายทั้งปวงได้

ข้าวเขียวเมล็ดเล็กจิ๋ว ได้พิสูจน์แล้วว่า แม้ตัวจะเล็ก แต่หากกล้าหาญ จะสามารถนำพาความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มาสู่ดินแดนแห้งแล้งได้ในที่สุด นับแต่นั้นมาก็ไม่ได้ใครเยาะเย้ ถากถางข้าวเขียวอีกเลย ตรงกันข้ามที่ข้าวเขียวกลับได้รับการยกย่องและยอมรับเป็นอย่างดี

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)


Navigation